سفر دکتر معصومه ابتکار در روز شنبه 94/9/14 دانش آموختگان محیط زیست و سایر رشته های کشاورزی را به آینده کاری امیدوار کرد.

رئیس کمیته امور زیربنائی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی یزد مهندس همدانیان خبر ارمغان ابتکار برای دانش آموختگان محیط زیست را بشرح ذیل اعلام نمود:

سفر دکتر معصومه ابتکار در روز شنبه 14/9/1394 دانش آموختگان محیط زیست و سایر رشته های کشاورزی را به آینده کاری امیدوار کرد.

در این راستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد که یکی از تشکل های غیردولتی نو پاست از بدو تأسیس تلاش نموده تا ضمن معرفی اهداف و رسالتهایش محل امن و کانون دلگرم کننده ای برای دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست باشد.

در طی 14 سال تلاش مسؤلین سازمان نظام مهندسی،خوشبختانه توانسته در تمام زمینه های مرتبط با کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی،گلخانه ها،دامداریها،پرورش طیور،ارزیابی های موردی، نظارت بر سموم و دفع آفات نباتی و بذور تلاشهای گسترده و قابل ملاحظه ای انجام دهد و با بستر سازی و ایجاد زمینه لازم قریب به 1000نفر از دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی را بکار گیرد.

مظلوم ترین اعضاء نظام مهندسی دانش آموختگان رشته محیط زیست بودند که تعداد 400 نفر از این عزیزان عضو سازمان نظام مهندسی استان یزد میباشند. علیرغم بر گزاری دوره های آموزشی مختلف و پیگیریهای مجدانه و مستمر برای ایجاد تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست متأسفانه تا این تاریخ برنامه ریزی مدونی بجز دو مورد تفاهم نامه کاغذی صورت نگرفت. لازم به ذکر است که تعداد انگشت شماری از این عزیزان بعنوان هسته های H.S.Eبه واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی گردیده اند ،البته اکثر معرفی شدگان عمدتاً در مقطع کارشناسی ارشد هستند که از جایگاه مناسب و در خور شأن کارشناس برخوردار نیستند.

سفر اخیر خانم دکترابتکارمعاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان را مغتنم شمرده و طی نامه ای این دغدغه خاطر را مکتوب و منعکس و موارد مورد تعامل را با تأیید و تأکید جناب آقای دکتر تابش نماینده محترم مردم اردکان و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تقدیم ایشان گردید.علاوه بر این مکاتبه، آقای مهندس خلفباغی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیر کل نظارت و بازرسی و امور شهرستانهای سازمان نظام مهندسی کشور در فرصت کوتاه داده شده موارد تعامل وهمکاری دو سازمان را برای ایجاد بستری مناسب جهت بکارگیری این عزیزان و تقویت بنیه کارشناسی اداره کل محیط زیست استان یزدبیان نموده و خواستار آن شدندکه این همکاری بعنوان طرح پایلوت در یزد شروع بکارنمایدتابا حصول نتیجه مطلوب که بدون شک اقدامی اساسی و قابل ملاحظه خواهد بود در قالب طرح تیپ به سایر استانها نیز ساری و جاری گردد. آقای مهندس خلفباغی عملی شدن این درخواست را بعنوان هدیه یا سوغات سفراز ابتکار تقاضانمود.

درتاریخ 16/9/1394آقای مهندس فرید مدیرکل محترم نظارت و بازرسی سازمان محیط زیست و عضو انتصابی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و مشاور ریاست سازمان اعلام نمودند که ریاست سازمان دستور اجرای این تعامل را صادر نموده و پیگیری لازم صورت خواهد گرفت. بدون تردید جناب آقای مهندس کبیری ریاست سازمان نظام مهندسی کشور نیز این مهم را در اولویت دستور کار خود قرار داده تاهرچه زودتربه مرحله اجرا گزارده شود.

امیداست با عملی شدن این مهم عزیزان دانش آموخته بتوانند اهداف آرمانی سازمان و رسالت رشته تحصیلی اشان را که همانا حفظ و حراست از اکوسیستمها،منابع زیستی،عوامل آلوده کننده وآمایش سرزمین است را عملاًبمرحله اجرا گذارند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا