یزدفردا "دهقانی زاده خبرنگار یزد فردا از مهریز "مهندس سعید شایگان پس از معارفه در جلسه داخلی شهرداری مهریز ضمن بازدید از پارکینگ ماشین آلات شهرداری و آتش نشانی، از برخی پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید و در جریان روند پیشرفت آن قرار گرفت.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا