یزدفردا"نمایشگاه دستاوردهای معلولین شهرستان مهریز به مناسبت12 آذر روز جهانی معلولین در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی مهریز، رئیس بهزیستی مهریز در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: مراکزحرفه آموزی معلولین، برخلاف دیدگاه بعضی از خانواده ها نباید صرفا جنبه نگهداری داشته باشد.

علیرضا علیزاده هدف اصلی این مراکز را آموزش حرفه های متناسب با توانایی های توانخواهان دانست.

گفتنی است؛ نمایشگاه دستاوردهای معلولین مهریز 13 لغایت 16 آذرماه به مدت 4 روز از ساعت 14 الی 20 برای بازدید عموم  دایر است.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا