انتشار یافته: 100
در انتظار بررسی: 3
غیر قابل انتشار: 100
معلم شهيد دكتر علي شريعتي
Iran, Islamic Republic of
None

نیایش خداوندا، مرا وسیله ی صلح خود قرار ده، آن جا که کین است بادا که عشق آورم آن جا که تقصیر است بادا که بخشایش آورم آن جا که تفرقه است بادا که یگانگی آورم آن جا که خطاست بادا که راستی آورم آن جا که شک است بادا که ایمان آورم آن جا که نومیدی است بادا که امید آورم آن جا که ظلمات است بادا که نور آورم آن جا که غمناکی است بادا که شادمانی آورم خداوندا، بادا که بیشتر در پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن، در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن، در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن، چه با دادن است که می گیریم و با فراموش کردن خویش است که خویشتن را باز می یابیم.

محل درج آگهی شما