رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان گفت: متاسفانه آبرسانی از حوزه اصفهان به یزد، به جای استفاده در شرب در توسعه فولاد و آهن این استان مصرف می شود.
مهدی بصیری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به این که انتقال آب به یزد و چهارمحال، توسعه و مصرف نامناسب آب در فضای سبز و اسراف در حوزه شرب منجر به کم آبی و خشکی زاینده رود شده، اظهار داشت: قرار بود آب انتقالی به یزد در حوزه شرب مصرف شود، اما به گفته مردم یزد، آب لوله های آنها همچنان شور است و آب انتقالی در صنعت، فولاد و آهن، کاشی و گلخانه های یزد مصرف می شود.

وی افزود: به گفته مسئولان آب منطقه ای و وزرات نیرو، ۶۵ میلیون متر مکعب آب در سال به یزد منتقل می شود، اما در نگاهی به کاهش مصرف آب زاینده رود برخی معتقدند حدود ۷۵ میلیون مترمکعب در سال آب به یزد منتقل می شود.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان به اعتراضات اخیر کشاورزان اشاره کرد و بیان داشت: کشاورزان شرق اصفهان خواستار احقاق حق خود هستند، اما عدم توجه مسئولان به خواسته هایشان، موجب نارضایتی آنان شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر میزان آبرسانی به منطقه شرق اصفهان برای کشاورزی صفر است و طی دو سال کشاورزان این منطقه به صورت مقطعی از آب بهره مند می شوند.

بصیری تصریح کرد: با افزایش جمعیت اصفهان طی ۱۰ سال آینده و ادامه آبرسانی به دیگر استان ها، به مرور در تامین آب شرب با مشکل مواجه خواهیم شد همچنین به دلیل برداشت های بیش از اندازه صنعت، حتی در آینده کشاورزان چهارمحال نیز با کمبود آب روبرو می شوند.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا