محمدمهدی حرزاده عضو شورای اسلامی شهر دوره سوم.

یزدفردا:محمدمهدی حرزاده"عضو شورای اسلامی شهر دوره سوم.:اسلام دین صلح و دوستی است؛ در عین آنکه با شرک به هیچ وجه سازگار نیست اما نسبت به انسانها احترام قائل است و با ادیان آسمانی سر سازش دارد.

اهل کتاب هر چند نبوت حضرت محمد (ص) و آسمانی بودن قرآن را قبول ندارد، اما می توانند در کنار مسلمانان زندگی کنند و مراسم دینی خود را آزادانه انجام دهند.
اهل کتاب با پرداخت مالیات مخصوصی به نام "جزیه" در پناه مسلمانان زندگی می کنند و با آنها هم پیمان می شوند، مسلمانان باید امنیت آنها را تامین کنند و از جان و مال و ناموس آنها محافظت کنند آنها هم باید شرایط ذمه را رعایت کنند یعنی اقدامی علیه مسلمانان انجام ندهند و علیه اسلام تبلیغ نکنند.

 البته گاهی مسلمانان آنها را در حفظ مرزهای اسلامی مشارکت می دهند و در عوض آن مالیات مخصوص را دیگر از آنان نمی گیرند همانگونه که در تاریخ، مواردی ثبت شده است و هم اکنون نیز در جمهوری اسلامی، اهل کتاب به سان مسلمانان به خدمت سربازی می روند و در عوض جزیه پرداخت نمی کنند.

 در جامعه ی اسلامی کسی حق تعرض به جان، مال، ناموس و آبروی اهل کتاب را ندارد و جامعه اسلامی خدمات عمومی شهروندی را به آنان ارائه می دهد.

در کنار این واقعیت ها، واقعیات دیگری نیز وجود دارد و آن این است که اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد غیر مسلمانان حتی اگر اهل کتاب باشند،"سرپرست" مسلمانان شوند و بر مسلمانان «ولایت» پیدا کنند؛یعنی "متولی امور مسلمانان شوند".
این خط قرمز اسلام است که به عبور از آن راضی نمی شود مگر در شرایط «تقیه» که مثلاً مسلمانان در اقلیت باشند و چاره ای نداشته باشند.
این حقیقت در جای جای قرآن به آن اشاره شده است از جمله آیه 28 آل عمران که می فرماید: افراد با ایمان نباید غیر مسلمانان را بجای مومنان دوست و متولی امور خود(ولی خود) بگیرند و هرکس چنین کند هیچ رابطه ای با خدا ندارد!
این مفهوم در سایر آیات قرآن (مانند آیه 144 نساء) بارها تکرار شده است.
از همین روست که قاعده ای در فقه اسلامی داریم تحت عنوان «نفی سبیل یا نفی سلطه» که تسلط غیر مسلمانان را بر مسلمانان و امور آنان به طور کلی نفی می کند.
اخیراً از بعضی از مراجع و مجتهدین نیز سوال شد که آیا رای دادن مسلمانان به غیر مسلمان در جایی مانندشورای شهر جایز است یا نه؟ فرمودندحرام است.
حال چرا عده ای مسلمان در یزد چنین کردند؟! باید گفت: یا حکم شرعی را نمی دانسته اند ، یا از غیر مسلمان بودن نامزد مورد نظر اطلاع نداشته اند، که البته بخش دوم تبعات قانونی دارد و هیات های نظارت باید در تایید انتخابات به این نکته مهم توجه کنند.
ناگفته نماند اگر قانون در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد شدن اقلیت ها را با شرایطی مجاز دانسته قاعدتاً مربوط به جاهایی است که تمام یا اکثر منطقه اقلیت هستند و خودشان به خودشان رای می دهند و بر امور مسلمانان مسلط نمی شوند همانگونه که در برخی از روستاها تقریباً تمام افراد غیر مسلمان( مثلاً زرتشتی) هستند و نامزد ها و انتخاب شده ها نیز غیر مسلمان هستند.
امید آنکه جامعه ی اسلامی به خطوط و احکامی که قرآن ترسیم و تشریع کرده توجه کافی داشته باشند و اقلیت های رسمی نیز به این احکام مسلم اسلام احترام بگذارند.والسلام

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا