با حضور معاون بهداشتی دانشگاه، رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان تغذیه شبکه های بهداشت و حاشیه شهر کارگاه مراقبت های تغذیه ای در طرح تحول سلامت برگزار شد

به گزرش واحد دریافت خبر یزدفردا: در این کارگاه که با هدف آموزش و توجیه کارشناسان تغذیه شبکه های بهداشت استان و حاشیه شهر برگزار شد،، رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اظهار داشت: امروز و با اجرای طرح تحول نظام سلامت، اهمیت تغذیه افراد بیش از پیش اهمیت یافته و وجود کارشناسان تغذیه در مراکز و پایگاههای بهداشتی نمونه بارز توجه به این مهم است.

زهرا عبداللهی افزود: مدیریت تغذیه جامعه، محور اصلی فعالیت کارشناسان تغذیه در منطقه تحت پوشش آنان می باشد و انسجام و هماهنگی کارشناسان تغذیه با کاشناسان این حوزه در سطح استان، امری اجتناب ناپذیر است.

وی همچنینتامین غذای سالم و کافی به شیوه قابل قبول اجتماعی، توان اقتصادی خانواده برای تامین غذا و انتخاب غذا مبتنی بر دانش و فرهنگ صحیح را سه بعد کلیدی امنیت غذایی جامعه عنوان کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا