یزدفردا" آیین پاسداشت سی سال تلاش خاضعانه استاد رهبران در عرصه فرهنگ و کتابخانه در روز یک شنبه چهارم اسفند ساعت 18:30در محل تالار فرهنگ یزد برگزار می شود.محمود رهبران خطاط و خوشنویس زبردست و صاحب نام دیارمان پس از عمری تلاش در مجموعه کتابخانه وزیری بازنشسته شد تا با فراغت بال به عشق دیرین خود هنر خوشنویسی بپردازد.او که عاشق فرهنگ و هنر این سرزمین است و همواره با بزرگان اهل ادب و هنر مجالست داشته و از خرمن حکمت و معرفت آن ها خوشه ها چیده، قدر این فنّ شریف را به نیکی می داند و آن را جز در راه اعتلای فرهنگ این سرزمین مصروف نمی دارد.از این رو او سزاوار تکریم است و شایستۀ تجلیل، هرچند وجود خاضع و بی مدّعایش، وی را همواره از این وادی ها پرهیز داده است.برای این خوشنویس صاحبدل و محجوب مجلسی در تکریم و پاسداشت مقام هنری اش یک شنبه چهارم اسفند ماه در تالار فرهنگ یزد برپا خواهد شد.
هم قلمی دوستان فاضل و اهل فرهنگ موجب افتخار است.

به گزارش یزدفردا "دکتر محمد علی اسلامی ندوشن به همین مناسبت پیامی صادرکرد.

متن پیام دکتر اسلامی ندوشن به شرح زیر است:

سلامی چو بوی خوش آشنایی

من چون توفیق نداشتم که در مجلس قدردانی از هنر استاد محمود رهبران شرکت جویم، این پیام کوتاه را روانه می کنم که هم نشانه ای از آشنایی و اخلاص دیرینه به این هنر مند باشد و هم حاکی از دلبستگی که به خط نستعلیق دارم .

به نظر من استاد رهبران در زمره خوشنویسان درجه اول این کشور است و عمر خود را با عشق بر سر این هنر نهاده است .

من جای دیگر، خط نستعلیق را اصیل ترین هنری خوانده ام که تا به امروز در ایران بر جای مانده است .خوشبختانه این هنر در این چند دهه رونق شایسته ای به دست آورده و شاهکارهای ادب فارسی از طریق خوشنویسی ارزش خود را نمایان تر نشان داده اند .

من خود شخصاً این خوشوقتی را دارم که دو تا از کتابهایم از جانب استاد غلامحسین امیر خانی به خط نستعلیق آراسته شده اند .

خط نستعلیق،تنها خط نیست بلکه نوعی نقش هم در خود دارد و با قوس و انحناء و پیچش هایی که در آن است یاد اعضای بدن انسان ، چون چشم، گوش، ابرو و دهان و زلف را در ذهن بیدار می کند و بدین گونه حالت زنده ای از خود به جلوه می آورد .

برای استاد محمود رهبران، آرزوی توفیق دارم و به ایشان اطمینان می دهم که عمر خود را در مسیر پرباری به کار انداخته اند.  همچنین به نوبه خود تشکر دارم از کسانی که بانی برگزاری این مجلس شده اند .

tica,sans-serif;" lang="FA">محمد علی اسلامی ندوشن

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا