یز دفردا : با بررسی اجمالی در می یابیم تمام کسب و کارها با قدمت چند ده ساله یزدی، اکنون در دست نسل دوم یا سوم خود هستند ممکن است دچار آفت و بحرانی شده و در میان هجوم کسب و کارهای نوین بیم آن می رود که صنایع با قدمت یزد و کسب و کارهای چندین ده ساله به راحتی نابود گردد.

مرتضی محمدی نژاد - کارآفرین

یزدفردا : با بررسی اجمالی در کسب و کار در حوزه استان یزد به نکته قابل تاملی می رسیم نکته ای کلیدی و طلایی به گونه ای که بخش عظیمی از کسب و کارهای یزد به خصوص در حوزه بازار دارای قدمتی بالا سی تا صدسال قدمت هستند  شاید اگر از عموم درمورد کسب و کار با قدمت سوال شود تنها حاج خلیفه رهبر و شرکا در ذهن متبادر می شود اما با بررسی در می یابیم در تمام  حوزه های کسب و کار از فرآورده های کنجدی؛ شیرینی سنتی یزدی، نساجی، ترمه  گرفته تا صنایع ریز و درشت در یزد ،به  کسب و کارهای مختلف و متنوع و گسترده ای با قدمتی بین سی تا صدسال برمیخوریم.
شاید بتوان گفت حتی در حوزه هایی که به نظر نوین می رسد کسب و کارهایی مانند سنگبری هستند که قدمتی چهل ساله دارند و همچنان فعال و پویا هستند.شاید جالب است بدانیم در حوزه فروشگاه مواد غذایی و فروشگاههای زنجیره ای برند یزدی با قدمت چهل ساله وجود دارد که اکنون به صورت هایپرمارکت نوین به میدان آمده است.
با بررسی اجمالی در می یابیم تمام این کسب و کارها با قدمت، اکنون در دست نسل دوم یا سوم خود هستند ممکن است  دچار آفت و بحرانی شده و در میان هجوم کسب و کارهای نوین  بیم آن می رود که صنایع با قدمت یزد و کسب و کارهای چندین ده ساله به راحتی نابود گردد.
سوال اینجاست راه حل چیست؟  شاید بتوان گفت نسل جدید می بایست در کنار انصاف، مردم دوستی و مردمداری و شاخصه های فرهنگی گذشتگان، با اندیشه نوسازی و به روزرسانی  و همچنین بهره گیری از کسب و کار نوین براساس دانش روز، خدماتی برتر و بهتر مطابق با رشد و نیاز بازارهای نوین به مردم ارایه دهند.
به طور مثال اکنون نسل سوم فروشگاه زنجیره ای یزدی با چهل سال می توانست در همان شکل مدیریت مغازه پدربزرگ کسب و کار خود را ادامه دهند و این روزها صبح کرکره سوپر مارکتش را بالا کشیده و شب با ناراحتی و گلایه از رکود و کسادی بازار گلایه نموده و یاد ایام پر رونق کاسبی پدربزرگ  و پدر را یادآوری نموده و از وضعیت کنونی شکایت کند و  کم کم مانند  دهها فروشگاه سوپرمارکت سنتی محو و نابود شوند.
اما در مقابل نسل جدید می تواند با استراتژیک هوشمندانه  و برنامه ریزی و  بر اساس واقعیتهای موجود بازار، کسب و کارشان را در قالب  نوین ارایه دهند. موضوعی که برای کسب و کارهای تمام کارآفرینان جوان که وارث برندها و کسب و کارهای قدیمی هستند امری حیاتی محسوب می شود.
 بیشک ضمن نگه داشت از داشته ها و میراث گذشتگانمان که ارزشمند و تکرار نشدنی است می بایست به علم روز و مدیریت جدید مجهز شده و کسب و کارمان را به صورت جدید و به روز ارایه دهیم. موضوعی که توصیه می شود تمام کارآفرینان جوان که وارث برندها و کسب و کارهای قدیمی هستند می بایست دغدغه کار خود قرار دهند و گرنه با سرمایه ریشه دار و تکرارنشدنی را برای همیشه از دست خواهند داد.


 
 ٱینده اقتصاد ایران: از خودمان شروع کنیم!(1)
تاریخ: 19 اردیبهشت 1397 - 09:50

 

 فرصتهای طلایی رونق کسب و کار در دوران رکود اقتصادی ایران
تاریخ: 28 فروردین 1397 - 09:04

 

 آینده اقتصاد ایران: نبایدهای دوران رکود (2)
تاریخ: 31 اردیبهشت 1397 - 09:59
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا