سلامت جامعه ی شهری بدون شک وابستگی بسیار نزدیک و عمیق با سلامت شهروندان دارد و هر نوع خللی در سلامت این دو رکن موجب آسیبهایی خواهد شد.

با نگاهی گذرا در زندگی افراد جامعه این نکته به وضوع دیده می شود که همگی به سلامتی خود نگاه ویژه پیداکرده اند.گسترش تکنولوژی ، ارتقای فرهنگ سلامت به مدد سیاستهای موثر بهداشتی دولتهای توانمند ،افزایش آگاهی وبینش عمومی با تکیه برتوسعه ابزارهای ارتباط جمعی و تشویق به مشارکت جمعی در  ترویج این مهم توانسته است گامی اثربخش در ایجاد  بستری سالم در جامعه بردارد. اما با همه ی این پیشرفت ها ، زنگ خطر بعضی بیماریهای  غیر واگیردار در کشورمان به صدا در آمده که نگرانی هایی ایجاد کرده است.

با تدبیری موشکافانه درعلت بروز این نگرانی ها ، به این نکته می رسیم که خط اول پیشگیری  از همه ی عوامل خطر در سلامتی بشر ،خود انسان و تفکر اوست .هیچ کس به اندازه ی خودش نمی تواند ضامن سلامتی ونشاطش در زندگی باشد .پس  مشخص خواهد شد که پیشگیری و مواظبت از جسم و ذهن و تداوم در محافظت ازآنها شاخص مهم رشد و رضایت اززندگی است .

سلامت جامعه ی شهری  بدون شک  وابستگی بسیار نزدیک و عمیق با  سلامت  شهروندان دارد  و هر نوع خللی در سلامت این دو رکن  موجب آسیبهایی خواهد شد.

متخصصان، سلامت را  رفاه کامل جسم و روان مطرح می کنند که باید با رفاه اجتماعی همراه باشد.رفاه را باید در سطح فرهنگ عموم جستجو کرد.چرا که فرهنگ، انگیزه دستیابی به سلامت جامع خواهد بود.فرهنگ و مقوله ی فرهنگ سازی در حوزه سلامت سالهاست که مورد توجه کارشناسان ، مسئولین ومتولیان این امر قرار دارد. روشهای گوناگون ، ابزارهای متنوع ونقشه های عملکردی راه گشای این هدف بوده است .

در این نوشتار بطور خلاصه به نحوه ی فرهنگ سازی مناسب  و ارائه راهکارهای عملی  جهت  دسترسی  به سطح  سلامت منطقی می پردازم .

این که شهر یزد یک میراث جهانی است و تلاشهای زیادی در ثبت آن صورت گرفته یک افتخاری بس بزرگ است و قابل تقدیر. اما حفظ ونگهداری ازاین تلاش  ومجاهدت ونمایش فرهنگ ملی این مرز وبوم بسیار سخت ونیازمند یک هم گرایی عمومی است .همگان یزد را شهری سالم با مردمانی سخت کوش و اهل تقوا ، با داشتن طبیبان و متخصصان بیشماری میشناسند که هر کدام شهره خاص و عامند.

از نظر سلامت شهری وسلامت شهروندی نگاه ویژه ای به این کهن شهرباید صورت گیرد.

بافت تاریخی  ، شهری وشهرسازی یزد با جاذبه های معماری و سنتی انحصاری خود هنوز ناایمن است .اینکه باید ایمن شود  یک  ضرورت اساسی وبنیادین است .

یک پیشنهادی که می تواند در ارتقای فرهنگ سلامت موثرباشد نصب جعبه ی کمکهای اولیه (FRIST AID   ) در مناطقی از شهر که در دید ودسترس همگان خصوصا"  گردشگران باشد.وجود یک بسته یا جعبه یا حتی یک مکان تعریف شده در مناطق خاصی در شهر که حاوی ادوات پیشگیری از حوادث وحتی کاهش خطر در موارد بروز حادثه می تواند از چندین منظر اهمیت داشته باشد. اول اینکه وجود آن یک حس آرامش وامنیت در همگان ایجاد می کندواین تفکر تقویت می شود که  شهر جهانی به سلامت شهروندانش بسیار اهمیت می دهد و دیگر آنکه لزوم آموزش ،  فراگیری مهارتهای مرتبط  با آن تقویت می گردد و حتی می تواند در صورت  بروز حادثه از شدت آن ( توسط افرادی که توانایی ومهارت کافی دارند ) کاسته شود. ( این طرح به شکل کاملا" مبسوط ارائه خواهد شد.)

پیشنهاد دیگر احداث پارک موضوعی سلامت است که برای رسیدن به اهداف مشخص شده وشاخص سلامت فردی وعمومی که از رسالتهای مهم بخش بهداشت و درمان کشور می باشد ، باید ساختار همه گیرانه  ایجاد  گردد. این پیشنهاد می تواند در صورت تصویب و اجراء که از  وظایف شهرداریها و سازمانهای  وابسته به آن است ، بستری  مناسب  برای تحقیق  همه ی آموزه های حوزه پیشگیری ، سلامت درمان ، نشستهای عمومی  و ....... ایجاد نماید. معماری ساخت تخصص ، المانهای مرتبط با حوزه سلامت ، پوسترها ، انواع سرگرمی های سلامت محور ، ایستگاههای تفکر و ....... از شاخصه های موضوعی این طرح خواهد بود همچنیین این پارک می تواند حتی بعنوان یک مرکز ساماندهی شده به منظور اسکان افراد ، تجمیع نیروهای امدادی در زمان بروز بحران وحتی فراخوانهای آموزشی مورداستفاده قرار بگیرد.

واما درخصوص سلامت غذایی ، موضوع تغذیه واهمیت سلامتی آن ، آنقدر خاص شده است که تبعات ناشی از عدم انجام اقدامات لازم وحیاتی در کاهش آسیب های آن بخاطر مصرف بیشمار فست فودها وانواع غذاهای آماده که بصورت قارچ گونه در شهرمان هرروز نمو می کندبیش از حد زیاد است .

پیشنهاد می کنم شهرکی بعنوان" شهرک غذای سالم" در شهرمان تاسیس شود. یک گردشگر باید از فرهنگ وآداب غذایی این  شهر اطلاعات خوبی بگیرد واز طرفی شهروندان نیز سبک زندگی نیاکان وگذشتگان خودشان در تهیه وپخت ومصرف غذای سالم را فراموش نکنندو به آن برگردند وسلامتی خودشان را در گرو  عمل به سنن ارزشمند یزد قدیم بدانند .

امیدوارم مسئولین و متولیان امر سلامت با جذب ایده ها ودعوت از صاحبنظران ، جوانان ، متعهدین به عمل در حوزه سلامت که گاها" به فراموشی سپرده شده است ، گامی بزرگ در تحقق این شعار " شهر سالم – شهروند سالم " بردارند وشهر جهانی ثبت شده ی یزد اولین شهر سالم کشور محسوب گردد.

 

 

سید کاظم بزاززاده – دانشجوی دکترای آناتومی و جنین شناسی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا