فرماندار شهرستان مهریز گفت: محور توانمندی جامعه انسان های هستند که با توانمندی های خود جامعهای توانمند بسازند.

فرماندار شهرستان مهریز گفت: محور توانمندی جامعه انسان های هستند که با توانمندی های خود جامعهای توانمند بسازند.

رضا زارع زاده فرماندار شهرستان مهریز در جمع بانوان مهریزی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: محور توانمندی جامعه انسان های هستند که با توانمندی های خود می توانندجامعه ای توانمند بسازند.

وی افزود: بانوان یک جامعه، شهرستان و کشور می تواند باعث توسعه و پیشرفت مکان زندگی خود شوند

زارع زاده ادامه داد: باید به ظرفیت و توانمندی های بانوان نگاه جدید بدور سنتی بودن داشت تا بتوانیم از همه ظرفیت های آنها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: آماده کردن بستر برای فعالیت های بانوان در جامعه و کشور در حوزه های مختلف اثر گذار بوده اند.

فرماندار مهریز با اشاره به فعالیت های بانوان در شهرستان مهریز گفت: حضور بانوان از همه مناطق و گسترش فعالیت های آنها در جهت برنامه های مختلف از قبیل پیشگیری از آسیب های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی باید افزایش پیدا کند.

زارع زاده با بیان اینکه مشکلات زیادی برای فعالیت و حضور بانوان در شهرستان مهریز وجود دارد افزود: بانوان در عرصه ورزشی، اقتصادی از امکانات کمتری نسبت به آقایان برخوردار هستند که با یک نگاه فرهنگی این مشکلات را حل کرد.

وی از بانوان نخبه مهریزی درخواست کرد: جلسات هم اندیشی بانوان با برنامه ریزی و بازدهی مفید برای شهرستان مهریز افزایش یابد.

در این جلسه بانوان مهریز به بیان مشکلاتی از قبیل راه اندازی فاز دوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، توجه بیشتر به تنها امام زاده شهرستان مهریز و حمایت بیمارستان مهریز از موسسه خیری بانوان شهرستان مهریز پرداختند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا