محسن اختياري

محسن  اختياري : اختتاميه جشنواره باز باران در حمايت از كودكان كار و خياباني در سالن همايشهاي دانشگاه حضرت رقيه برگزار شد . در اين مراسم كه تني چند از مسئولين استان از جمله دكتر طالبي استاندار ، دكتر پاپلي نويسنده و از چهره هاي شاخص يزدي ، ملازينلي رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري ، فرماندار يزد ، خامسي مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و تعداد ديگري از مسئولين حضور داشتند برنامه هاي متنوعي از جمله سخنراني استاندار همراه با ذكر اين نكته كه خوشبختانه ما در استان يزد با مشكل كودكان كار و خياباني به آن شكل حاد كه در بيشتر نقاط كشور وجود دارد مواجه نيستيم  ، سخنراني دكتر پاپلي همراه با ذكر خاطراتي از گذشته با تاكيد بر اينكه با توجه به فرهنگ كار و تلاش در يزد در گذشته ها تمامي كودكان يزد پا به پاي بزرگترها كار مي كردند و موضوعي با نام كودكان كار به اين شكل مطرح نبوده ، و اجراي نمايش و سرود توسط تعدادي از كودكان كار برگزار شد ؛ در پايان مراسم نيز با اهداي لوح سپاس و جايزه نقدي از برندگان مسابقه نقاشي و انشا نويسي كه با همين موضوع برگزار شده بود تقدير بعمل آمد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا