در راستاي حفظ و حراست از منابع آب زيرزميني و برخورد با تخلفات و حفاري‌هاي غير مجاز، يك دستگاه حفاري الاكلنگي در منطقه سانیج توقیف شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، این اقدام روز سه شنبه 27 فروردین، توسط گروه گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای یزد، با هماهنگی دادستان شهرستان تفت و با همراهی ضابطين قضايي انجام شد.

گفتنی است به علت محدوديتهاي راه دسترسي،امکان توقیف ادوات و انتقال به انبار وجود نداشت که ادوات حفاری با استفاده از هوا برش در محل به قطعات کوچکتر تبدیل و سپس به انبار آب منطقه ای یزد منتقل شد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا