جوابیه بی نام و نشان به مطلب اعتصاب غذا فولاد

ایثارگران مورد دفاع و نظر شما اگر در جبهه بودند دائم در حال درگیری با همرزمان و فرماندهان بودند

و یا اگر از امتیاز جبهه خود استفاده کرده و.................. 

محمد . ع

 


...................ایمیل
مدیر مسئول محترم

 چند ماه پیش که اخبار راست و دروغی را راجع به فولاد منتشر نمودید مطلبی راجع به ان خدمتتان نوشتم و با توجه به شناختی که از حضرتعالی داشتم بدان توجه نموده واز ادامه ان خودداری نمودید و اکنون دوباره شروع شده است .

خوبست با هم به این حدیث شریف که مدعی هستیم به صاحب ان معتقدیم و امسال سال ان بزرگوار است توجه نماییم که میفرماید : حق خدا بر مردم انست که انچه را نمیدانند نگویند.

اما کوتاه و گویا : کسانی که از نظر شما فعلا به عنوان ظالم و غیر عادل معرفی میشوند همان هایی هستند که انزمانی که من و شما یا نبودیم یا اگر بودیم توی کوچه گردو بازی میکردیم خود و همسرشان دو سال را در زندانهای ساواک شکنجه میشدند یا در لبنان میجنگیدند یا مسئول پاکسازی خانه های تیمی بودند یادر جبهه های دفاع مقدس به عنوان بسیجی جانفشانی میکردند

و ایثارگران مورد دفاع و نظر شما اگر در جبهه بودند دائم در حال درگیری با همرزمان و فرماندهان بودند

و یا اگر از امتیاز جبهه خود استفاده کرده وبه دانشگاه رفتند همسو با جبهه مشارکت و دوم خرداد دائم به تحریک دانشجویان پرداخته و دانشگاه را به اعتصاب کشاندند

یا برای گرفتن مقداری زمین به تحریک رزمندگان پرداخته و با هتاکی به مسئولین و راهبندان و فحاشی ابروی قشر بسیجی را در کشور و استان خدشه دار کردند

و لقلقه زبانشان فحش و توهین به زمین و زمان است که از هم گسیختگی زندگی شخصی و اجتماعیشان گواه بر این امر است

به هر حال یوم تبلی السرائر وسنن فرا خواهد رسید و مصداق فرمایش مولای متقیان عینیت خواهد بخشید

که:بدبخت کسانی هستند به خاطر دنیا اخرت خویش را تباه نمایند و بدبختتر کسانی هستند که اخرت خویش را به خاطر دنیای دیگران تباه نمایند .

به قول شهیدی دلسوخته : دین اگر میرود امروز ببینم فردا غیر تسبیحی و ته ریشی از او نیست بجا والعاقبه للمتقین

نامه وارده با آدرس فوق

یزد فردا :با سلام همانطور که می دانید ما چند ماه قبل بر حسب وظیفه نمونه هائی از عملکرد انجام شده را منعکس نمودیم و تماما با مدرک و مستند 

اما در مورد قضاوت جنابعالی مبنی بر ایثارگران که چند آیتم را به آنان نسبت دادید

جوابش را از نوشتار خودتان می دهیم به هر حال یوم تبلی السرائر وسنن فرا خواهد رسید و مصداق فرمایش مولای متقیان عینیت خواهد بخشید

و در مورد سکوت ما :سکوت ما نه از سر ترس از بندگان خداست ونه از روی بی غیرتی> بلکه به خاطر خدا و مصالح نظام سکوت نمودیم و امید وار بودیم حداکثر اثر خود را گذاشته است و در جریان کلیه تحرکات انجام شده در فولاد بودیم و در موقعی که تابلو فولاد یاران پائین کشیده شد خبرش را همزمان وصول نمودیم و بدلیل اینکه بر چسب اخلاگر را به ما نچسبانید و ما رامحرک  جلوه ندهید هیچ خبری منعکس ننمودیم وپس از انعکاس اخبار اعتراضات توسط سایت های رسمی و خبر گزاری های  رسمی کشور سایت یزد فردا  هم  نسبت به انعکاس موارد اقدام نمود.

در مورد اعتصاب غذا هم 10 روز قبل تاریخ را به سایت اعلام نموده بودند که باز ما از انعکاس آن خود داری نمودیم و پس از انجام اعتصاب غذا فقط و فقط جهت اطلاع رسانی نسبت به انعکاس خبر اقدام نمودیم و انتظار ما از مسئولین محترم فولاد با آن تجربه فراوانی که در دوستان سراغ داریم این بود که به افکار عمومی احترام گذاشته و مطالب کذب منتشر شده تو سط سایت یزد فردا و دیگران را شفاف و با مدرک تکذیب نمایند اما دریغ از از جواب

و در نهایت امید واریم که خداوند متعال همه ما را هدایت نموده و دین خود را به دنیا و خوش آمد بندگان خدا نفروشیم ودر هر حال رضایت او را مد نظر قرار دهیم 

الله اعلم .  

یزد فردا    

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا