زندگینامه آیت الله توسلی

یزدفردا:آیت الله محمدرضاتوسلی درسال 1309 درشهرستان محلا ت دیده به جهان گشود،درسال 1323 واردحوزه علمیه محلا ت ودرسال 1325 واردحوزه علمیه قم شد.
به گزارش شبكه خبر ،آیت الله توسلی ازیاران وهمراهان نزدیك امام درطول نهضت بودو پس ازپیروزی انقلا ب شكوهمنداسلا می به عنوان رئیس دفتربیت امام ، خدمات شایانی ارائه كردند.

حضرات آیات ;سلطانی طباطبایی ;شهیدصدوقی ;شیخ مرتضی حائری ;محمدعلی مجاهدی وامام موسی صدرازجمله اساتیددوره سطح وآیات عظام بروجردی ;امام خمینی وعلا مه اصفهانی ازاساتیدخارج فقه واصول وی درقم بودند.

آیت الله توسلی پس ازورودامام (ره) به قم مسئول ملا قاتهای ایشان و ازاعضای ارشددفترامام (ره )بود و مسائل فقهی مقلدان امام را پاسخ می گفت .

آن عالم جلیل القدردردوران قبل ازانقلا ب در پوشش فروش كتاب علا وه بر توزیع كتب حوزوی وآثار اسلا می اطلا عیه ها ، پیام ها و سخنرانی های حضرت امام خمینی را ازشهرمقدس قم توزیع می كرد.
وی باحكم مقام معظم رهبری چنددوره درمجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشت.
همچنین مرحوم آیت الله توسلی عضویت درشورای بازنگری قانون اساسی ومجلس خبرگان رادركارنامه كاری خوددارد.ازاو سه فرزندپسرو یك دختربه یادگارمانده است .

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا