یزد فردا: دراین مانور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خاتم توان نیروها و تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند.

دراین مانور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خاتم توان نیروها و تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند.
 مدیرکل مدیریت بحران استان گفت:اطلاع رسانی سریع و به موقع ,هماهنگی و آسیب شناسی همکاری بین نهادهای اجرایی و امدادی استفاده ازامکانات محلی وبهره گیری ازقابلیت های موجود،جلب مشارکتهای جوامع محلی وبهره گیری ازقابلیتهای تشکل های مردم نهاد را از مهمترین اهداف برگزاری این مانورعنوان کرد.
 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گفت جنگل باغ شادی شهرستان خاتم بزرگترین و زیباترین جنگل سرسبزاستان یزد است وبرگزاری این چنین مانورهایی نیاز است تا توان و آمادگی و تجهزات استان وشهرستان رابه نمایش بگذاریم تانقاط قوت وضعف را آسیب شناسی کنیم تادرمواقع آتش سوزی قادربه کنترل ومهار اطفاء حریق باشیم .
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم هم ازاعزام به موقع گروهان بسیج عشایری روستایی به منطقه مانورخبرداد وگفت: ما آمادگی داریم در مواقع حوادث و برگزاری این چنین مانورهایی تا دو گردان بسیجی اعزام کنیم .
 فرماندارشهرستان خاتم درپایان مانوراطفاء حریق که باحضور کلیه مدیران ومسئولان مربوطه درمحل فرمانداری برگزارشد افزود: مانوراطفاء حریق ازلحاظ مدیریتی وحضور زمان بندی شده درمحل بسیارخوب بود اما شهرستان خاتم باتوجه به موقعیت کوهستانی بودن جنگل باغ شادی نیازبه یکسری تجهیزات آتش نشانی و وسایل نقلیه برای عبور از مناطق صعب العبور نیازاست وسیستم ارتباطی را یکی ازضرور ترین امکانات ارتباطی ازجمله گوشی ماهواره ای راازنیازهای جنگل باغ شادی برشمرد واز حضورتمامی دستگاه هاازحضوربه موقع وهمکاری که داشتن تقدیروتشکربه عمل آورد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا