به گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، "داود پاک طینت" با اشاره به فرایند مبادله و اهدا کتاب و نشریات گفت: به مناسبت اعیاد شعبانیه این مرکز در مرحله دوم از طرح مبادله و اهدا، مبادرت به اهدا 625 نسخه نشریه و 436 نسخه کتاب به کانون مساجد استان یزد کرده است.

سرپرست مرکز همچنین خاطر نشان ساخت دستگاه های فرهنگی می توانند با مراجعه به این مرکز، متناسب با جامعه هدف خود نسبت به دریافت کتاب و نشریات اقدام کنند.

گفتنی است مجموعه مبادله و اهدا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وظیفه تامین منابع مخازن کتابخانه ملی را به عهده دارد و در همین راستا با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و نیز کتابخانه های ملی خارج از کشور، ارتباط فرهنگی دارد و همچنین منابع مازاد دریافتی را به مراکز فرهنگی داخل کشور با رویکرد تجهیز مناطق محروم ارسال می کند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا