طی مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مقامات ارشد استان رضا یادگاری بعنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان منصوب شد .

رضا یادگاری که پیش از این، دارای سوابق اجرایی و مدیریتی ۲۶ ساله در استان می باشد می توان به مدیریت املاک و مسکن در اداره کل مسکن و شهرسازی استان بین سالهای ۸۱ تا ۸۹ اشاره کرد.

وی پیش از ادغام ۲ ادارات کل مسکن و شهرسازی و راه وترابری بعنوان مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یزد فعالیت های خوب مدیریتی را در سوابق خود به ثبت رسانده است .
نامبرده بعداز این مسئولیت در حوزه های مختلف مدیریتی در استانداری یزد فعالیت ارزنده ای را داشته که می توان به مدیرکل دفترفنی استانداری،سرپرست معاونت هماهنگی امور استانداری یزد و مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری یزد اشاره کرد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا