یزدفردا:ما به این نتیجه رسیده ایم که این شکل از هشدار‌های تند بیش از هر چیز نشان دهنده حس عدم امنیت عراق است. دوره‌ای جدید در حال ظهور است و عراق از تغییر دیدگاه قدرت‌های خارجی نگران است. واکنش ذاتی صدام این است که هشدار‌های قلدرمآبانه و تهدید‌های نامشخص داشته باشد.

 اسناد ویکی لیکس در رابطه با ایران را که متعلق به سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۹ است، را به صورت روزانه و به منظور آگاهی مخاطبان نسبت به تحولات و اتفاقات گذشته، منتشرمی کند.

 سفارت آمریکا در عراق در گزارشی محرمانه به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۷ درباره مستند خبرگزاری رسمی عراق توضیح داده است.

به گزارش یزدفردا  متن این سند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده، در زیر آمده است:

موضوع سند: مستند عراق درباره گرایش به سمت ایران هشدار داد
طبقه بندی: محرمانه
دوشنبه ۵:۴۱ دقیقه بیست و دوم آگوست ۱۹۸۸
از: سفارت آمریکا در عراق
به: وزیر امورخارجه و سفارتخانه‌های منطقه

۱. خلاصه: ما تقریبا از مستند خبرگزاری رسمی عراق سردرگم شده ایم، که به احتمال زیاد مستقیما توسط ریاست جمهوری سفارش شده و «قدرت‌های امپریالیستی» (بیش از همه یعنی آمریکا) را به فشار آوردن به ایران برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل با هدف پیشگیری از سقوط [حکومت امام] خمینی متهم می‌کند.

تفسیر ما از این مستند آن است که صدام می‌خواهد با همان لحن قلدرمآبانه خود بگوید که دوره پیش رو در واقع آزمایشی برای روابط عراق با آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی خواهد بود. پایان خلاصه
۲. رادیو، تلویزیون بغداد و همه روزنامه‌های ۱۸ آگوست در سرمقاله‌های خود با لحنی شدیدتر از معمول حرف سردبیر سیاسی خبرگزاری عراق را تایید کردند که به شدت به قدرت‌های جهانی علیه حمایت از ایران در دروه آتش بس هشدار داده بود. به دلیل فراگیری می‎توان گفت: این حرف مستقیما از طرف رییس جمهور بیان می‌شود. این مستند هشدار داده است که «برخی قدرت‌های امپریالیستی» (مشخص نشده، اما آشکارا منظور آمریکاست) می‌خواهند کشور‌های عربی را در درگیری با همسایه‌های خود (یعنی ایران) نگه دارند تا از اسراییل حفاظت کنند. این سرمقاله مدعی است که قدرت‌هایی خاص به ایران فشار آورده اند تا قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد تا مانع سقوط [حکومت امام] خمینی شوند.
۳. نکته: هرچند می‌دانیم عراق نگران است که آمریکا سیاست حمایت از ایران را مجددا در پیش بگیرد که با منافع عراق در تضاد است، اما فراگیر بودن و زمان بندی انتشار این سرمقاله باعث کنجکاوی ماست. ما از طریق کانال‌های متفاوت و سطح بالا به عراقی‌ها اطمینان داده ایم که قصد جانبداری از هیچ طرفی را نداریم.
۴. ما به این نتیجه رسیده ایم که این شکل از هشدار‌های تند بیش از هر چیز نشان دهنده حس عدم امنیت عراق است. دوره‌ای جدید در حال ظهور است و عراق از تغییر دیدگاه قدرت‌های خارجی نگران است. واکنش ذاتی صدام این است که هشدار‌های قلدرمآبانه و تهدید‌های نامشخص داشته باشد. طارق عزیز و وزارت امورخارجه هم روی دیگر همین سکه هستند، یعنی آن‌ها ابراز تمایل و امیدواری می‌کنند که در دوران پس از جنگ شاهد همکاری نزدیکتر و گسترده‌تر با دولت آمریکا در کل منطقه باشیم.
گلاسپی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا