عراق چگونه در اواخر دوران جنگ، در رسانه های بین المللی سعی می کرد ایران را مقصر جلوه دهد؟ / بغداد در آگهی نیم صفحه ای در روزنامه ای ایتالیایی مدعی شد که ایران از توافق بر سر «شط العرب» خارج شده!
یزدفردا:عراق مدعی است ایران به دنبال ایجاد آشوب در عراق بوده و از گروه مخالف عراقی-کردی بارزانی در ایران میزبانی و به آنها کمک کرده است، بصورت یکجانبه از توافقنامه ایران وعراق در سال 1979 بر سر شط العرب خارج شده و بارها به قلمروی عراق حمله کرده است.
 اسناد ویکی لیکس در رابطه با ایران را که متعلق به سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۹ است، را به صورت روزانه و به منظور آگاهی مخاطبان نسبت به تحولات و اتفاقات گذشته، منتشرمی کند.

«انتخاب»نوشت : سفارت آمریکا در ایتالیا در گزارشی به تاریخ پنج شنبه، ۳ شهریور ۱۳۶۷ تلاش های عراق برای مقصر جلوه دادن ایران در ماجرای جنگ 8 ساله را روایت کرده است.

به گزارش یزدفردا ؛ متن این سند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده، در زیر آمده است:

موضوع سند: مقصر جنگ خلیج فارس: عراق هزینه تبلیغات برای حمایت از خود را می دهد
طبقه بندی: غیرمحرمانه
پنج شنبه 17:03 دقیقه بیست و پنجم آگوست 1988
از: سفارت آمریکا در ایتالیا
به: وزیر امورخارجه و سفارتخانه های آمریکا در منطقه

حمایت از موضع عراق
*دولت عراق هزینه یک تبلیغ نیم صفحه را داده است که در شماره روز 25 آگوست نشریه محافظه کار «ال مساگرو» با عنوان «ایران-عراق: چه کسی جنگ را آغاز کرد» منتشر شد.

در این تبلیغ عراق یک سری از موارد نقض (توسط ایران) و تخاصم های نظامی آنها علیه عراق در سال های 1979 و 1980 مطرح شده است که نهایتا به روز 22 سپتامبر و زمانی منتهی می شود که «عراق مجبور به استفاده از حق خود برای دفاع مشروع شد».

این بیانیه عراق تاکید می کند که با وجود پذیرش دوستانه حکومت [امام] خمینی توسط عراق، ایران مدعی حق خود در صدور انقلاب با استفاده از زور شده و عراق را به عنوان اولین هدف خود انتخاب کرد.

عراق مدعی است ایران به دنبال ایجاد آشوب در عراق بوده و از گروه مخالف عراقی-کردی بارزانی در ایران میزبانی و به آنها کمک کرده است، بصورت یکجانبه از توافقنامه ایران وعراق در سال 1979 بر سر شط العرب خارج شده و بارها به قلمروی عراق حمله کرده است.

نکته: با توجه به برنامه ریزی مذاکرات مستقیم آتی میان ایران و عراق، به نظر می رسد عراق به دنبال تبلیغ روایت خود از شروع جنگ است.

راب

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا