زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

نقل شد که آیت‌ا… شیخ محمد یزدی و آیت‌ا… شیخ صادق لاریجانی بر سر ساختمان و موقعیت علمی و زعامت حوزه در عالم بحث و اظهارنظر شدیداً جدال لفظی هم در گرفتی و یکدیگر را به کم‌سوادی و مال‌اندوزی و کاخ‌سازی متهم همی کردی چنانکه دل دلسوزان و حامیان نظام و علاقه‌مندان به حفظ قداست حوزه‌ها و روحانیت بسی سوخت. خواص نگران و بعضی از عوام رعیت چشم‌ها از حدقه بیرون که در این دعوا جامه و نان ما کو؟

پس مریدی از خیل مریدان این حقیر زبان‌داز طنزنویس جریده «مرآت» دارالعباد که همانند استادشان در گیجی و منگی شهره شهر بودند از محضر میرزا استفتا نمودند که حضرت زبان‌دراز: شیخین را دعوا بر سر چیست؟ چرا هرکدام دیگری را به کاخ‌سازی و کم‌سوادی و حرص و آز و مقام‌طلبی محکوم کرده و شدیداً به یکدیگر تاخته‌اند لطفا مریدان را ارشاد فرمایید که حق در دست کدام است؟ و کدام یک راست گویند؟

در شرح استفتائات زبان‌داز آمده ایشان خامه از لیقه مبارک برکشید و در زیر استفتا با خضوع و شکسته نفسی تمام نوشت: حقیر سراپا تقصیر هر دو را به راستگویی و صداقت کلام شناسم و حق و حقیقت به دست هر دو بزرگوار است و وصیت ابوی مرحوم است که در جنگ بزرگان دخالت نفرمایم و به سابیدن کشک خود پردازم تا چه پیش آید و چه خوش آید…!!

  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا