محمد امامی

یزدفردا "در پی انتشار خبر 

"نه" بلند حزب اراده ملت به ساختار غیر دموکراتیک در یزدفردا ،محمد امامی فعالی سیاسی اجتاعی اصلاح طلب یزدی با انتشار مطلب زیر واکنش نشان داد که عینا منتشر می شود:

«بلوغ نایافتگی»؛ پاشنه آشیل فعالیت های جمعی

اگر با روال مصوب کار شورای عالی یا استانی مخالفید چرا از آن بیرون نمی روید؟

 یزد/ محمد امامی: «یک دست صدا ندارد»؛ این ضرب المثل متداول و قدیمی، چشمان ما را به روی این حقیقت باز می کند که برای موفقیت به ویژه در کارهای بزرگ باید در اندیشه جلب مشارکت و همراهی همه باشیم و معمولا چنین کارهایی بدون مشارکت و همراهی همه میسر نیست و به سرانجام نخواهد رسید.

روی آوردن به سمت حرکت های انفرادی در حرکت هایی که لازمه آن انسجام گروهی و تلاش جمعی است، و نبود اتحاد و همکاری در چنین فعالیت هایی، همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب ها و کاستی هایی شناخته می شود که مانع پیشرفت و ترقی جوامع و دستیابی به اهداف حرکت های جمعی محسوب می شود.

بی میلی به کار جمعی، تمایل به حرکت های انفرادی و جمع ستیز، اولویت یافتن منافع فردی بر منافع جمعی، نبود فرهنگ یاریگری، دگریاری، همیاری، همكاری و در نهایت تعامل در یک جامعه یا یک گروه ، نشانه ای از وجود واقعیت تلخی به نام بلوغ نایافتگی گروهی یا سازمانی و حزبی است که می توان آن را پاشنه آشیل فعالیت های جمعی به حساب آورد.

برای برون رفت از وضعیت بلوغ نایافتگی ناچاریم ابتدا بپذیریم که توانایی های فردی ما محدود است، سپس انعطاف پذیر شویم و برای دستیابی به یک فعالیت منسجم جمعی، منافع فردی را فدای منافع جمعی کنیم، و یادمان باشد رفتار و عملکرد ما هنگامی که در یک جمع یا گروه یا حزب یا شورا حضور داریم با رفتار و عملکردمان در غیر از آن زمان ها باید متفاوت باشد.

باور به این مهم که تنها راه پیشرفت و ترقی ما به ویژه در سطح کلان و کارهای بزرگ، رسیدن به بلوغ در کارهای جمعی است و كارآمدی و اثربخشی چنین حرکت های جمعی نیز مستلزم تقویت اصول اساسی كار گروهی و شناخت موانع و آفات این نوع حرکت هاست چرا كه نحوه تعامل و نقش هریك از اعضا به عنوان تقویت كننده یا مانع، عنصری سرنوشت ساز در میزان موفقیت یک کار جمعی است.

 شورای عالی اصلاح طلبان و حاشیه سازی ها

با این مقدمه نسبتا طولانی عرض می شود طی چند دوره گذشته انتخاباتی مجموعه اصلاح طلبان در یک فعالیت منسجم و جمعی با حضور احزاب و شخصیت های موثر اصلاح طلب، با جمع بندی تجربه های پیشین، اصلاح طلبان کشور سازِکاری با عنوان شورای عالی اصلاح طلبان را در سطح سیاستگذاری کلان کشوری و شورای اصلاح طلبان استان ها را در سطح استانی پیش بینی نمودند.

با تصویب شیوه‌نامه شفاف‌سازی عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به مرور شوراهای استانی اصلاح طلبان با هدایت رابط های استانی شورای عالی شکل گرفت و اغلب این شوراها پس از تشکیل نشست های خود ، با آرای اعضا هیئت رئیسه خود را انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرده است.

حاشیه سازی ها و حرکت های انفرادی در برابر این فعالیت منسجم از همان ابتدا از سوی برخی افراد حزبی که یا تشکیلات مرکزی آنان به عضویت شورای عالی اصلاح طلبان در نیامده بود و یا به رغم حضور در شورا منتقد بود آغاز شد.

انتظار می رفت با شکل گیری هیئت رئیسه شورای اصلاح طلبان، برای احترام به آرا و خرد جمعی، این چند نفر نیز به قواعد فعالیت جمعی تن داده و از حاشیه سازی های خود دست بردارند، اما چنین نشد و متاسفانه یکی از این افراد حاشیه ساز با رسانه ای کردن برخی اختلاف نظرهای خود سازِ مخالفت خود با شورای اصلاح طلبان را کوک کرد!

پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است اگر یک حزب یا نماینده اش به رغم بیان انتقادها و دلایل خود در مراحل پیش از تصویب به روند و شیوه مصوب عملکرد فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان و شوراهای استانی معترض است و آن را قبول ندارد، چرا بر حضور در این جمع اصرار دارد؟ و اگر تمایل به حضور در چنین جمعی را دارد و برای حضور در آن سر از پا نمی شناسد، چرا حاضر نیست به قواعد کار جمعی و تشکیلاتی تن بدهد؟!

 مصالح شورای عالی ترجیح دارد یا یک حزب؟

اعتراض و نقد عملکردها تا زمانی توجیه پذیر است که یک مجموعه به تصمیم نهایی نرسیده باشد و هنگامی که به تصمیم رسید، سازِ مخالف کوک کردن و بر خلاف روال آن جمع و کشیدن مباحث داخلی در سطح رسانه ها، رفتاری نادرست و نشان از بلوغ نایافتگی در فعالیت های جمعی است.

افزون بر این اگر حزب یا فردی با سازِکارِ شورای عالی اصلاح طلبان مخالف است و به احترام تصویب و موافقت خرد جمعی شرکت کنندگان، آن را نپذیرفته ، تداوم حضورش در این جمع نشان از نداشتن صداقت است. و اگر یک حزب یا فرد این تشکیلات و راه و رسم مصوب آن را نمی پسندد، راه خروج و فعالیت مستقل بر وی بسته نیست.

اگر مخالف شیوه مصوب شورای عالی اصلاح طلبان هستید چرا حاضر نیستید از این شورا بیرون روید؟ نمی شود هم بر حضور در شورای اصلاح طلبان اصرار ورزید و هم هر روز بر علیه آن سخن گفت و مصاحبه و حاشیه سازی کرد و با طرح مباحث بی ارزش مغلطه گری و سفسطه بازی راه انداخت.

به حاشیه سازهایی که دغدغه جنجال آفرینی و موج سواری بر جنجال ها را دارند توصیه می کنم دست از این روش نادرست و غیرصادقانه خود بردارند و با ترجیح مصالح و تصمیم های جمع بر منافع و خواسته های شخصی و ترجیح مصالح و اهدافِ شورا بر منافع حزب متبوع، به اصول کار جمعی تن دهند و مطمئن باشند تنها راه دستیابی به اهداف مشترک، حضور صادقانه و منسجم و همدلانه در یک فعالیت جمعی و پایبندی به قواعد آن است.
.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا