سرانجام کاری که بایستی انجام می شد در زمان مناسب انجام گردید. قیمت بنزین گران شد. البته نه بطور کامل بلکه بطور نسبی. بیش از 50 سال است که کشورمان گرفتار بلای یارانه های پنهان است. یارانه های پنهان یعنی دزدیدن از جیب فقرا به نفع ثروتمندان. یعنی سرشکن شدن هزینه های هنگفت بر باد دادن منابع ملی بر گرده یکایک شهروندان کشورمان، یعنی ضعف دولتهایی که کلیددار ثروت منابع ملی هستند اما به علت بی عرضه بودنشان آن منابع را بر باد می دهند. دولتهایی که برای جبران هزینه هایشان نه با عبارتی که اختراع کرده اند یعنی استقراض، بلکه با دزدی از خزانه  و اجبار بانک مرکزی به انتشار پولهای بی پشتوانه هزینه های خود را ظالمانه  از همه مردم کشورمان می گیرند. بلای یارانه های پنهان به همینجا و به این مقدار ختم نمی شود. در بخشهای دیگر یعنی گاز، گازوئیل و دیگر حوزه ها نیز این کار بایستی انجام شود و  انجام خواهد شد.

دولت آقای روحانی چه بخواهد یا نخواهد مجبور است این کار را تا به آخر به انجام برساند. پایان راه نمایان است: پایان راه برداشتن یکی از عوامل مهم  تحقیر حاکمیت ملی بوسیله دولتهای ضعیفی می باشد که در 50 سال گذشته باعث حقارت حاکمیت ملی و سرافکندگی ملت ایران بوده اند. عامل اصلی تحقیر حاکمیت ملی دولتهای ضعیف و بی عرضه ای بوده اند که مسئولیت نرخ گذاری همه چیز را بر دوش خود قرار داده اند. دولتهای بی عرضه ای که با دخالت در جزئی ترین مسائلی که بایستی با تصمیم و اراده همه مردم کشورمان حل شود باعث رشد مافیای دولتی و فربه و ناکارآمد شدن دولتها شده اند. پایان راه کاملا نمایان است. پایان راه خلع ید دولت از کارهایی است که در شان و تراز یک دولت آبرومند نیست. پایان راه خلع ید دولت در تولید و توزیع کالاهایی مانند بنزین و گاز و مانند آنها و وارد شدن  مقوله ای به نام  رقابت در تولید و عرضه همه کالاها می باشد. پایان راه، کوتاه نمودن دست دولت در حوزه مدیریت غیر رقابتی بر منابع نفتی و ملی شدن حقیقی صنعت نفت می باشد. این راهی است که خرد دانش اقتصاد ملت ایران دولت آقای روحانی را به انجام آن وادار خواهد نمود. این کاری است که آقای روحانی چه بخواهد یا نخواهد تمامی حسنات آن در تاریخ معاصر کشورمان به پای دولت آقای روحانی نوشته خواهد شد. 

 تعجب اصلی از چند اوباشی که اموال عمومی را آتش می زنند نیست. تعجب اصلی از وجدان اجتماعی و نخبگان کشور است که  پای کار نمی آیند و در این مورد از دولت آقای روحانی حمایت نمی کنند. تعجب اصلی از لیست امید و اصلاح طلبان است که در چنین موقعیت ضروری نه تنها از آقای روحانی حمایت نمی کنند بلکه لایحه می گذرانند تا کار آقای روحانی را تخطئه کنند. اگر اصلاح طلب بودن این است بیچاره ملتی که چنین افرادی نماینده اصلاحاتش باشند. باز صد رحمت به اصولگرایان که در چنین موقع حساسی از این اقدام آقای روحانی حمایت نمودند و  منافع کشور را در پیش پای منافع جناحی خود قربانی نکردند. 

 تعجب از کشور فخیمه انگلستان است که بخاطر منافع کوتاه مدت خود و سرنگون کردن نظام سیاسی کشورمان، منافع بلند مدت خود و هموطنان انگلیسی خود که مصرف کمتر انرژیهای فسیلی و پایداری حیات در کره زمین  است را نادیده گرفته و بر طبل هیجانات ناشی از گرانی بنزین برای ایجاد آشوب در کشورمان می کوبد. 

 راه روشن است و کشورمان با کمک خداوند این راه را تا به آخر و تا پایان دولت آقای روحانی طی خواهد نمود. مردم بایستی دستاوردهای این اقدام بزرگ را ببینند. دستاوردهای این اقدام بزرگ حاتم بخشی آقای روحانی و گدا نشان دادن 60 میلیون افراد کشور نیست. 60 میلیون مردم کشور اینقدر مناعت طبع و بزرگواری دارند که حتی با سیلی صورت خود را سرخ نمایند و دست گدایی بطرف دولتشان دراز نکنند. دولت بهتر است به مسئولیتهای اصلی خود بپردازد. مسئولیتهای اصلی دولت، تامین تدارکات برای بخشهای دفاعی کشور دفاع از کشور، تامین نیازهای حوزه های امنیت کشور، آموزش، سلامت و دزدی نکردن از صندوقهای تامین اجتماعی ، کمک به بیکاران با حمایت از صندوقهای بیمه بیکاری تا پیدا شدن کار برای آنها  و ایجاد محیطهای کاملا رقابتی و عادلانه برای تلاشهای مردم کشورمان در جهت برآورده کردن نیازهای کشور می باشد. 

 دولت آقای روحانی لازم نیست به 60 میلیون ایرانی کمک کند. همینکه آقای روحانی با پایان دادن به مسیر ذلت بار دادن یارانه های پنهان، جلوی بزرگترین سرقت تاریخ بشریت که در 50 سال گذشته اتفاق افتاده است را بگیرد واز جیب فقرا به نفع ثروتمندان ندزدد بزرگترین خدمت را به ایران و ایرانی کرده است.

 دولت آقای روحانی لازم نیست به 60 میلیون ایرانی کمک نماید. اگر براستی آقای روحانی دارای صداقت است و خواهان کمک به 60 میلیون ایرانی است مقداری از حقوق وزرا، وکلا  و کارمندان عالیرتبه خود را کمتر کند تا  منابع محدود کشور اندکی عادلانه تر بین طبقات و گروههای اجتماعی توزیع شود. 

 تاریخ کشورمان این مقطع حساس را به نظاره خواهد نشست و متناسب با عملکردهایمان ما را تحسین یا نفرین خواهد نمود. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا