مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: در طرح جبران خسارت به سفره ها، به ازای اضافه برداشتی که از سفره ها صورت می گیرد، افراد ملزم به پرداخت خسارت می شوند.

نهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهاباد با حضور فرماندار، مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد ، رئیس اداره منابع آب شهرستان بهاباد و دیگر اعضا برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس اداره منابع آب شهرستان تحلیلی بر وضعیت بارندگی های شهرستان انجام داد و گفت: طبق اطلاعات سازمان هواشناسی، متوسط بارندگی بهاباد همانند سایر شهرستان های استان افزایش داشته است.

سپس در رابطه با اقدامات صورت گرفته در راستای طرح احیا و تعادل بخشی نظیر خاموشی زمستانه، تحویل حجمی، نصب کنتورهای هوشمند و طرح های سپاس و داناب نیز توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه مشاور مدیرعامل در پاسخ به سوال فرماندار بهاباد مبنی بر اقدامات شرکت آب منطقه ای یزد برای جبران کسری سفره آب های زیرزمینی در بهاباد، گفت: جبران خسارت به سفره ها اکنون طرحی است که از چهارسال پیش در شورای اقتصاد تصویب شده و شرکت آب منطقه ای نیز پیگیر اجرای آن می باشد.

وی افزود: در این طرح به ازای اضافه برداشتی که از سفره های آب زیرزمینی انجام می شود یا چاه مجازی که دارای اضافه برداشت است، حجم آب براساس تعرفه شورای اقتصاد محاسبه می شود تا افراد ملزم به پرداخت خسارت شوند.

طباطبایی در پایان با اشاره به این که طی چهارسال اخیر آب منطقه ای پیگیر رسیدگی به پرونده های متخلف در این زمینه بوده است، گفت: این پیگیری ها تا نهایی شد، ادامه دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا