شرکت آب منطقه ای یزد در ارزیابی حوزه زیرساخت های توسعه دولت الکترونیکی در سال 1397 در بین شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور رتبه اول را کسب نمود.

گفتنی است، محورهای این ارزیابی، شبکه داخلی، شبکه اختصاصی، شبکه ارتباطی، امنیت، اتاق سرور، سرور، ذخیره سازی و پشتیبان گیری است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا