مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به همراه فرماندار بهاباد و رئیس شورای اسلامی شهرستان بهاباد از قنات بهاباد بازدید نمود.

"سید مصطفی فاطمی" مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به همراه "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد و "سیدمحمود میرابوالقاسمی" رئیس شورای اسلامی شهرستان بهاباد از قنات بهاباد بازدید نمود.

فرماندار بهاباد در این بازدید که جمعی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان حضور داشتند به اقدامات صورت گرفته برای این قنات اشاره نمود و گفت: این قنات از قدیمی ترین رشته قنات بهاباد است که بر اثر گذشت زمان تخریب شده بود که با تخصیص اعتبار بیش از یک میلیارد ریال مرمت و جان تازه ای گرفته است.

این قنات که متعلق به قرون اولیه اسلامی و در جنوب شرق بهاباد واقع می باشد، در سال 1389 به شماره 29989 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

 http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/IMG_9743.jpg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/IMG_9746.jpg


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا