همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر ۱۰ طرح عمرانی در بخش فردوسِ منطقه نوق از تو