زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

به امر عیال ساک خرید به دست با شانه‌های افتاده پای‌کشان راه بازار پیش گرفتم. قلی‌خان قصاب گفت زبان‌دراز! برو دم ظهر بیا نرخ معلوم بشه! «ترامپ میشه» سراغ مغازه حسن‌آقا سوپری محله لیست به دست رفتم گفت: ببین زبان‌دراز چون مشتری دایمی ما هستی عرض می‌کنم زود خریدهات را بکن ترامپ رای بیاره نخود دانه‌ای ده تومان، عدس هفت تومان، پفک پانصد تومان گرانتر می‌شود زود باش منتظر خبر نتیجه آرا هستم ولی بدان «بایدن میشه»

اوقاتم تلخ شد گفتم: خجالت بکش به ما چه؟ ما خودمان بالاکش پایین‌کش قیمت داریم! صبح بورس سودآور و همه خریدار هستند رییس‌جمهور ماسک اردکی می‌زند و می‌گوید: دولت از بورس حمایت می‌کند پا و قدم نیست که عصر همه فروشنده با ضرر هستند رییس مجلس کرونا می‌گیرد مواد اولیه «شوربا» نایاب و گران می‌شه، به ما چه؟ در حال جر و بحث با حسن‌آقا بودم که داد و بیداد و سر و صدا بلند شد غلوم نفتی با جعفر ماقوت‌فروش دعوا می‌کردند دیروز غلوم پول ماقوتک را نداده بود جعفر درحالی که یقه پیراهن او را در چنگ داشت می‌گفت: وقت بخور و دررو تمام شد قلدری گذشت دیگه ترامپ نیست که… برگشتم خانه گویا قرص‌هایم نخورده بودم…!!

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/cOMpG
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا