همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان جمعی از آتش نشانان و