کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد از نیروگاههای استان بازدید و سوخت مصرفی آن ها را مورد بررسی قرار دادند.

یزدفردانظر به ضرورت بررسی وضعیت کیفیت سوخت مصرفی در نیروگاهها با توجه به برودت هوا و افزایش آلاینده هاي جوي از نیروگاههای استان بازدید بعمل آمد.

در فصل زمستان بعلت مصرف بالای گاز برخی از نیروگاهها، برای کاهش مصرف و صرفه جویی، از سوخت جایگزین (گازوئیل) استفاده می کنند که از سوخت مصرفی آنها نمونه برداری بعمل آمد و برای انجام آنالیز کیفیت به دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد.

خاطرنشان می سازد هیچکدام از نیروگاهها در استان یزد از سوخت مازوت  استفاده نمی کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا