مدیر پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با مساعدت خانواده « اکبر ابولی» ۲۸ ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شد، با پیوند اعضای او، چند بیمار نیازمند نجات یافت .

یزدفردا: دکتر علی دهقان افزود: با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده آن  مرحوم، کبد، پانکراس و کلیه های این ایثارگر حیات در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز به بیماران نیازمند پیوند زده شد. 

اعضای هر بیمار مرگ مغزی را می توان به هشت بیمار پیوند زد ، اما در بهترین حالت تا چهار پیوند انجام می شود.

به گفته پزشکان اعضای قابل‌ اهدای فرد مرگ مغزی قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده، کلیه‌ها و برخی بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب را شامل می شود.

بیست و سوم آذرماه ۹۹ ، بااهدا عضو یک زن جوان۲۳ ساله که اهل و ساکن یزد بود  و به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شد، با پیوند به چند بیمار نیازمند آنها را نجات داد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا