مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد گفت: ۳۰ ملک دولتی در یزد از سوی دستگاههای اجرایی به کارگروه مربوطه معرفی و اقدامات لازم برای فروش آن انجام شد.

یزدفردا: علی نمازی روز پنجشنبه در نشست کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت استان افزود: مجوز فروش ۱۶ ملک آن به ارزش ۳۶۴ میلیارد تومان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد و در مرحله مزایده قرار گرفت.

وی گفت: این املاک دارای۳۰۰ هزار متر مربع عرصه و ۲۳ هزار متر مربع اعیان می باشد و ۴۴۶ میلیارد تومان ارزش دارد.

وی از برگزاری نشست های مستمر برای بررسی و پیگیری فروش اموال مازاد دولت خبر داد و گفت: تعدادی از این املاک به عنوان اولویت فروش سالجاری قرار گرفته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد در سال اینده نیز ادامه خواهد یافت از دستگاهها می خواهیم در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ۴۲ دستگاه اجرایی استان اموال مازاد خود را معرفی کرده و ۱۸ دستگاه هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص را در سامانه مربوطه وارد نکرده اند.

لیست املاک مازاد دولت در سامانه ستان (سامانه تبادل اطلاعات مالی دولت ) www.setan.seo.ir بارگذاری شده و متقاضیان خرید اموال مازاد دولت می توانند به این سامانه مراجعه کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا