نگرانی بابت اکسیژن مورد نیاز بیماران حاد تنفسی بیمارستان ضیایی اردکان به حداقل رسیده است.

یزدفردا: شاکر، مدیر بیمارستان ضیایی اردکان گفت: با مساعدت شرکت آهن و فولاد ، دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال تحویل بیمارستان ضیایی اردکان شد.

شاکر ضمن تقدیر از حمایت‌های شرکت آهن و فولاد در تامین اکسیژن این مرکز از ابتدای همه گیری کووید اظهار داشت: با بهره برداری از این دستگاه در روز‌های آینده، ظرفیت تولید اکسیژن در این مرکز به نزدیک ۱۳۰۰ لیتر در دقیقه می‌رسد و انشالله نگرانی برای تامین اکسیژن بیماران در آینده به حداقل خواهد رسید.

او افزود: به لطف خدا، برنامه ریزی، پیگیری و حمایت‌های صورت گرفته این مرکز با کمترین چالش کمبود اکسیژن حتی در اوج بحران کووید روبرو بوده است.

شاکر افزود: تامین دستگاه اکسیژن ساز از سوی شرکت آهن و فولاد برای بیمارستان ضیایی اردکان و آماده سازی محل استقرار و راه اندازی دستگاه مذکور با بودجه‌ای معادل ۲۴ میلیارد ریال انجام و به بهره برداری رسیده است.

مدیر بیمارستان ضیایی اردکان تاکید کرد: شرکت آهن و فولاد ، از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، با هزینه پنج میلیارد ریال، نسبت به اجاره و استقرار مخزن ۲۰ متر مکعبی اکسیژن مایع در بیمارستان ضیایی اردکان و تامین اکسیژن مایع این مرکز اقدام نموده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا