ولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان بهاباد به منظور برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان و با حضور مسئولین کمیته های این ستاد برگزار شد.

اولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان بهاباد به منظور برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ریاست "محمد هوشمند" معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان و با حضور مسئولین کمیته های این ستاد برگزار شد.

هوشمند صیانت از آرای مردم را یکی از وظایف مهم اعضای ستاد انتخابات عنوان داشت و بر استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان برای برگزاری انتخابات قانونمند، سالم با مشارکت حداکثری مردم تأکید نمود.

وی با اشاره به برخی اقدامات و تمهیدات انجام شده برای برگزاری انتخابات پیش رو گفت: باید تلاش شود بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات و بررسی انتخابات گذشته، انتخابات 1400 را بدون نقص برگزار کنیم.

زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر 20 تا 26 اسفند 99 و شوراهای اسلامی روستایی 16 تا 22 فروردین 1400 است.

انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور در 28 خرداد 1400 برگزار می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا