معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد: هفته طوفانی در زمینه بیماری کرونا در انتظار یزد است و تعداد مراجعات به شدت افزایش خواهد یافت.

به گزارش یزدفردا، دکتر نوری شادکام اظهار داشت: ما وارد موج چهارم بیماری کرونا در استان شدیم و وسعت درگیری بیماری به گونه‌ای است که بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌ها و اورژانس‌ها مملو از بیماران کووید است.

وی افزود: به نظر می‌رسد هفته طوفانی را در پیش داشته باشیم و تعداد مراجعات برای بستری به شدت افزایش یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از آمادگی کامل بیمارستان‌های استان خبر داد و گفت: به همه بیمارستان‌ها اعلام کردیم اعمال جراحی غیراورژانسی را تعطیل کنند و همه تخت‌ها بیمارستان‌ها به بستری بیماران کرونایی اختصاص یابد.

نوری شادکام اظهار داشت: اختصاص تخت‌های بیمارستانی به بیماران کووید و به تعویق افتادن عمل‌های جراحی سبب اختلال در روند درمان مردم به ویژه بیماران مزمن می‌شود، ولی هیچ راه و گریزی جز این اقدام وجود ندارد.

وی بر ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران کرونایی تأکید کرد و ادامه داد: تعداد بیماران اطفال رو به افزایش است و باید تخت‌های اطفال بیشتری را در نظر بگیریم.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا