مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت: با توجه به آزمون‌های انجام شده بر کالا‌های نمونه برداری شده در سال ۹۹، بیش از ۸۰ درصد کالا‌ها مطابق با استاندارد‌های ملی مربوطه بوده است.

به گزارش یزدفردا، محمدرضا زارع بنادکوکی گفت: در سال گذشته به روی کالا‌های نمونه برداری شده از واحد‌های تولیدی و توزیعی (صنفی) استان یزد سه هزار و ۵۳ آزمون ارزیابی انطباق با استاندارد‌های ملی مربوطه انجام شده که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۸ مورد مطابق و بقیه مغایر بوده است.

وی افزود: یک بخش از فرآیند نمونه برداری و آزمون مربوط به واحد‌های تولیدی استان است که از تعداد کل آزمون‌های انجام شده ۲ هزار و ۹۰۲ آزمون مربوط به کالا‌هایی است که توسط کارشناسان استاندارد از واحد‌های تولیدی اخذ شده و از این تعداد ۲ هزار و ۳۸۹ آزمون مطابق با استاندارد‌ها و بقیه مغایر بوده است.

مدیرکل استاندارد استان گفت: بخش دیگر فرآیند نمونه برداری و آزمون مربوط به واحد‌های صنفی استان است که در طول سال ۹۹ این فرآیند عدد ۱۵۱ آزمون را به خود اختصاص داده و از این تعداد آزمون ۱۱۹ مورد با استاندارد‌ها مطابق و بقیه مغایر بوده است.

زارع بنادکوکی گفت: به منظور استمرار سطح کیفیت مورد انتظار در استاندارد‌ها و اظهارنظر در این خصوص، ضروری است نمونه کالا‌ها پس از آزمون، شرایط انطباق با استاندارد‌های ملی مربوطه را احراز کنند که در غیر این صورت، مراتب قانونی تذکر، اخطار، جمع آوری، توقیف و معرفی متخلفان به مراکز حقوقی و قضایی در اسرع وقت انجام می‌شود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا