مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: به دلیل برداشت‌های نادرست و بی‌رویه آب، روز به روز شاهد افزایش وخامت اوضاع منابع آبی در مناطق مختلف استان هستیم.

به گزارش یزدفردا، محمد مهدی جوادیان زاده طی نشستی در شهرستان بهاباد، مهمترین چالش منابع آبی را نبود مدیریت صحیح منابع عنوان کرد و افزود: در همین راستا سند سازگاری با کم آبی استان در سال ۹۹ با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط تدوین و به تایید کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کشور رسید.

وی با اشاره به اینکه اولویت شرکت آب منطقه‌ای یزد در سال ۱۴۰۰ اجرای این سند است، اظهار داشت: پایداری استان‌های خشک از جمله یزد، مهمترین چشم‌انداز در این سند است، به این گونه که پایداری منابع آبی استان در کنار حفظ مشاغل و معیشت مردم از جمله کشاورزی تضمین شود.

مدیرعامل شرکت شرکت آب منطقه‌ای یزد تصریح کرد: باید اضافه برداشت‌ها و برداشت‌های غیرقانونی در بخش‌های مختلف محدود شود تا اجرای این سند کسری سفره‌ها را جبران کند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا