طبس لرزید
به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس ":ساعت ۹:۳۰جمعه ۳۰ اردیبهشت،زلزله ۳ریشتر در نزدیکی فهالنج طبس را لرزاند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا