اتوبوسی که در آتش سوخت، اتوبوس مسافربری مشهد-اردکان در آتش سوخت و مسافران سالم هستند این اتوبوس که از مبدا مشهد به سمت اردکان یزد در حرکت بود با۴۴ مسافر در ساعت ۲و۴۵ دقیقه بامداد در منطقه ساغنداردکان به علت نامعلوم آتش گرفت و خوشبختانه همه مسافران این اتوبوس سالم هستند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا