یزدفردا:مديرکل امور موزه هاو اموال منقول فرهنگي و تاريخي کشور گفت: به زودي موزه‌هاي کشور به صورت هيات امنايي اداره خواهند شد.

«يحيي رحمتي» با بيان اين مطلب به ميراث آريا با اشاره به اين تصميم افزود: در هيات امنايي شدن موزه‌هاي کشور، کاخ موزه‌هاي تهران و مجموعه‌هاي ثبت جهاني در اولويت قرار دارند.

وي اظهار داشت: با توجه به آيين نامه ماده ۵ قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مصوب۱۰/۹/1383 هيات وزيران، موزه‌ها و اماکن تاريخي به سمت هيات امنايي شدن پيش خواهند رفت.

وي با اشاره به مزاياي اين طرح خاطر نشان کرد: افزايش درآمدزايي، استقلال مالي و ارتقاي سطح کيفي موزه‌ها از مهم‌ترين نتايج هيات امنايي شدن موزه‌هاي کشور است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا