به نویسندگی رامین قادری نسب و کارگردانی جعفر دلدلزاده اجرا شده در سالن شرف الدین علی

سرويس عکس يزدفردا

مجید دهقانی زاده

عکاس : مجید دهقانی زاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سایت خبری یزد فردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا