معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار یزد و نمایندۀ مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از فعالیت های دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بازید کردند.

یزدفردا: روز شنبه 17 مهرماه بازدید و نشست هم انديشي بررسي وضعيت اقامت اتباع خارجي در استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، نمايندۀ مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي و مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد در دفتر مديركل اداره امور اتباع و مهاجرين استان انجام شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين جلسه بيان كرد: ساماندهي اتباع خارجی در استان يزد از نمونه هاي موفق كشوري است و آنچه در حيطه اختيارات و مسئوليت استان قرار دارد به نحو مؤثري در حال انجام است و در اين زمينه نتايج خوبي را نسبت به چند سال گذشته شاهد هستیم.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: تعدادي از سفیران و نمايندگان سازمان هاي بين المللي با حضور در استان يزد از پروژه هاي گوناگون زيرساختي و برنامه ريزي هاي انجام شده در حوزه هاي آموزش، بهداشت و ساخت مهمان شهرها بازديد کردند و از اين اقدامات ابراز خرسندي نمودند.
طالبي افزود: براي پيگيري و پيشبرد ساماندهي اتباع خارجي با خلاء و ضعف هاي قانوني روبه رو هستيم كه باعث ايجاد ناهماهنگي در برنامه ها مي شود و اين موارد قانوني براي تصميم گيري بهتر به نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منعكس شده است.
وی در پایان سخنان خود گفت: اطلاعاتي كه از انجام سرشماري امسال به دست مي آيد مي تواند به عنوان مبنايي مؤثر در تدوين برنامۀ ساماندهي اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی مورد استفاده قرار گيرد.


ساماندهي اتباع خارجي بر مبناي برنامۀ نظام‌مند و سازمان يافته


نمايندۀ مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت ساماندهي اتباع خارجي، بررسي و كنترل اثرات اين موضوع در استان بیان کرد: شناخت وضعيت فعلي استان نسبت به  اثرات حضور و كميّت اتباع خارجي يكي از ضروري ترين عناصر برنامه ريزي براي تدوين برنامه هاي سازمان يافته در اين مسئله است.
«سيدابوالفضل موسوي» گفت : برنامه نظام‌مند و نگاه كشوري با در نظر گرفتن شرايط شهرهاي هم جوار استان يزد در تدوين سند آمايش و انجام اقدامات اثر گذار براي ساماندهي اتباع خارجي اهميت فراواني دارد.
موسوي در پايان سخنان خود بر لزوم هماهنگي هر چه بيشتر ملي و استاني در رسيدن به راه حل هاي مناسب  براي نظام دهي اتباع خارجی تاكيد كرد و افزود: تصميم گيري و برنامه ريزي براي وضعيت اتباع خارجي در استان با تدوين سند آمايش اثربخشي بهتري به همراه خواهد داشت.
«رضا زارع زاده» مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد با ارائه گزارشي  از وضعيت اتباع خارجي در استان گفت: براي ساماندهي و كنترل وضعيت اتباع خارجي در دولت تدبیر و امید در استان برنامه ها و اقداماتي از جمله ايجاد مهمان شهرها، تقويت زيرساخت هاي آموزشي و بهداشتي در اين زمينه اجرايي شده و مواردي نيز در حال پيگيري است.
گفتني است پس از اين نشست با حضور اعضاي جلسه در بخش هاي مختلف اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداری فعاليت و ارائه خدمات حوزه هاي مختلف توسط مسئولان و كارشناسان هر قسمت تشريح و روند خدمات رساني به اتباع خارجی توضيح داده شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا