یزدفردا:در ادامه شفاف سازی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اولین بار فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال ۹۷ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی حمایت شده اند، منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا  به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس آمار اعلام شده، این وزارتخانه در سال ۹۷ به ۸۶ مورد اشخاص حقیقی در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال کمک کرده است.

همچنین این وزارتخانه در حوزه حمایت های اشخاص حقوقی نیز در ۱۶۱ مورد بالغ بر یک هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال، حمایت های فرهنگی، هنری و دینی داشته است.

جدول اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال ۹۷ در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت شده اند به همراه  نام، ردیف بودجه تامین اعتبار، عنوان برنامه و فعالیت مرتبط و مبلغ پرداختی از لینک های زیر قابل دسترسی است:


 

فهرست کمک به اشخاص حقیقی فهرست کمک به اشخاص حقیقی

 

 

 

 

 

فهرست کمک به اشخاص حقوقی فهرست کمک به اشخاص حقوقی


کمک به اشخاص حقیقی سال 1397
ردیف نام نام خانوادگي شرح اقدامات مبلغ پرداختي به ریال
1 حسن احمدي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
2 عليرضا اخباري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 200,000,000
3 مجتبي افخمي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
4 معصومه اكبري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 200,000,000
5 محمدمهدي النچري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
6 ابوالفضل ايزدي دخرآبادي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
7 مهدي ايماني گلبوسي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
8 اسمعيل آذر انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 300,000,000
9 خليل آذرهمايون انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
10 رضا باعثي علي آباد انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 30,000,000
11 علي محمد بروجردي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
12 محمدحسين بكائي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 40,000,000
13 علي بهجتي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 30,000,000
14 محمود بياتي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 375,000,000
15 سيدعيسي پورحسيني انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
16 فرهاد ترابي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 300,000,000
17 فرهاد ترابي كمك به فعاليتهاي فرهنگي 500,000,000
18 الهام توانگر مروستي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
19 عباس ثقفي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 1,000,000,000
20 احسان جابرزاده انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 300,000,000
21 رضا حاجتي امشي انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 30,000,000
22 مهران حجواني انجام نشر و ترويج كتابخواني 250,000,000
24 امير حسن لاريجاني انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
25 نادر خادم طريقت انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 200,000,000
26 محمدعلي خسروي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
27 فرشاد دادفر انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 200,000,000
28 عسكر دارنهال انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
29 جواد دانشورمروست انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 40,000,000
30 احمدرضا درخشان انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 300,000,000
31 مهدي رحماني خانقاهي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 200,000,000
32 سيدمصطفي رستگار انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
33 نرگس رشيديان انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 300,000,000
34 عبدالحسين رضاپورآهنگر انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
35 اسفنديار رضائي ملال انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 30,000,000
36 محمد روحاني رشت آبادي انجام نشر و ترويج كتابخواني 450,000,000
37 هادي رئيس زاده بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 150,000,000
38 تقي زارعي خشك آبادي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 300,000,000
39 عباداله سميعي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 200,000,000
40 حسين سوهاني انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
41 پرستو سيفي ناجي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
42 محمدرضا شجريان بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 100,000,000
43 حسين شفيقي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 30,000,000
44 اميررضا ضيائيان انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 70,000,000
45 مريم سادات ظهوريان انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 100,000,000
46 محمد عابديني انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
47 علي عبدپور انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
48 حسين عزيز انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 50,000,000
49 كيوان عسگري پور انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 200,000,000
50 ميثم غلامي خليل آباد ترويج كتابخواني 80,000,000
51 محمد فرزانيان محمدي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 60,000,000
52 داود فرشباف راواساني انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 150,000,000
53 محمدرضا فقيهي سرشكي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
54 مهدي قرباني بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 800,000,000
55 فخراله قصبابي يزدلي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
56 سعيد قنبري مقدم انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
57 روح اله كاظمي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 136,500,000
58 محمدحسن كريمي بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 500,000,000
59 مونس كشاورز ملائي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 150,000,000
60 مونس كشاورزملائي بابت انجام فعاليت هاي فرهنگي 350,000,000
61 زهرا كلاته سيفري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 70,000,000
62 سليمان گلي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
63 ناصر لشگري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 60,000,000
64 محمد لشني پارسا انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
65 عليرضا محمدطاهري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 70,000,000
66 محمدمهدي محمدي كيايي بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 100,000,000
67 محسن محمديان شمالي بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 100,000,000
68 مهدي مرادي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 80,000,000
69 سيد ميثم مطهري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
70 مسعود مكاري قهرودي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
71 سيدحبيب موسوي جو بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 50,000,000
72 عباس موسي نژاد بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري 100,000,000
73 ناصر مهرابي بابت انجام فعاليتهاي فر هنگي 70,000,000
75 مرتضي نداف بشرويه انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
74 مرتضي نداف بشرويه انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
76 عزت نسل سراجي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
77 جهانگير نصري اشرفي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 684,000,000
78 حجت نصيري انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
79 هرمز نعمت زاده گتابي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 50,000,000
80 بهنام نوروزي بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 50,000,000
81 جواد نووزي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 805,000,000
82 قاسم ولي زاده بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 550,000,000
83 خديجه هويدر انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 140,000,000
84 زهرا يعفوب زاده انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 70,000,000
85 مهدي يميني انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 100,000,000
86 مهدي يوسفي انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 150,000,000
جمع کل #########

 

کمک به اشخاص حقوقی در سال 1397
ردیف عنوان شخص حقوقي شرح اقدامات/ بابت مبلغ پرداختي (ريال)
1  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ديني استانها 3,000,000,000
2  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام اجراي مصوبات شوراي فرهنگ عمومي 10,000,000,000
3  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام مراسم جشنواره و نشستها هفته كتاب و مسابقات كتابخواني 3,000,000,000
4  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 700,000,000
5  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر و ترويج كتابخواني 1,000,000,000
6  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,000,000,000
7  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر و ترويج كتابخواني 400,000,000
8  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر و ترويج كتابخواني 1,000,000,000
9  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر وترويج كتابخواني 400,000,000
10  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشروترويج كتابخواني 1,000,000,000
11  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر و ترويج كتابخواني 1,000,000,000
12  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها 500,000,000
13  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر و ترويج كتابخواني 500,000,000
14  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري 500,000,000
15  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر  كمك به خريد كتاب براي تقويت كتابخانها 5,000,000,000
16  مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري 3,500,000,000
17 انتشارات بنیاد دایره المعارف اسلامی بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 900,000,000
18 انتشارات شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 1,000,000,000
19 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي انجام بزرگداشت شخصيت هاي فرهنگي و ديني 22,000,000,000
20 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي انجام بزرگداشت شخصيت هاي فرهنگي و ديني 4,000,000,000
21 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 2,400,000,000
22 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي حمايت وبزرگداشت شخصيتهاي فرهنگي 1,600,000,000
23 انجمن شاعران ايران انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري 2,000,000,000
24 انجمن قلم ايران انجام نشر و ترويج كتابخواني 300,000,000
25 انجمن موسيقي ايران انجام جشنواره هاي موسيقي و صيانت از موسيقي ملي 500,000,000
26 انجمن موسيقي ايران انجام صيانت ازموسيقي ملي 200,000,000
27 انجمن موسيقي ايران انجام صيانت از موسيقي ملي 300,000,000
28 انجمن موسيقي ايران انجام صيانت ازموسيقي ملي 100,000,000
29 انجمن موسيقي ايران انجام حمايت و صيانت از موسيقي ملي 150,000,000
30 انجمن موسيقي ايران انجام صيانت از موسيقي ملي 200,000,000
31 انجمن موسيقي ايران انجام صيانت از موسيقي ملي 200,000,000
32 انجمن موسيقي ايران انجام صيانت از موسيقي ملي 3,200,000,000
33 انجمن موسيقي ايران انجام فعاليتهاي هنري 650,000,000
34 انجمن هنرمندان حاجي آباد انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 570,000,000
35 بنياد ادبيات داستاني ايرانيان انجام نشرو ترويچ كتابخواني 2,000,000,000
36 بنياد ادبيات داستاني ايرانيان انجام فعاليتهاي فرهنگي 5,000,000,000
37 بنياد فرهنگي مهدي موعود انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,500,000,000
38 بنياد فرهنگي هنري رودكي انجام گسترش هنرهاي نمايشي ،ارتقاءفرهنگ عمومي و صيانت ازموسيقي ملي 14,500,000,000
39 بنياد فرهنگي هنري رودكي انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري 25,000,000,000
40 بنياد فرهنگي هنري رودكي انجام فعاليتهاي هنري 14,000,000,000
41 بنياد فرهنگي هنري رودكي حمايت از اركستر ملي سمفونيك 8,000,000,000
42 بنياد ملي بازيهاي رايانه اي انجام توسعه رسانه ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال 10,000,000,000
43 بنياد ملي بازيهاي رايانه اي انجام ساماندهي و توسعه رسانه ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال 6,000,000,000
44 بنياد ملي بازيهاي رايانه اي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال 15,000,000,000
45 بنياد ملي بازيهاي رايانهاي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال 15,000,000,000
46 بنياد ملي بازيهاي رايانهاي حمايت ازبازيهاي رايانه اي 5,000,000,000
47 بنيادبين المللي غدير انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 1,000,000,000
48 جامعه قاريان قران مشهد انجام فعاليت هاي تبليغ و ترويج قرآن كريم 13,000,000,000
49 جامعه قاريان قرآن مشهد بابت كمك به برگزاري نمايشگاه قران 20,000,000,000
50 خانه هنرمندان ايران انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري و ديني استانها 2,000,000,000
51 دانشگاه اديان ومذاهب انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,500,000,000
52 دانشگاه مفيد انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,500,000,000
53 دفترشعرجوان انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,000,000,000
54 شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان قم انجام نشر و ترويج كتابخواني 500,000,000
55 شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان قم انجام نشر و ترويج كتابخواني 200,000,000
56 صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان روزنامه نگاران و هنرمندان انجام اموررفاهي و اجتماعي نويسندگان و هنرمندان 130,000,000,000
57 صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان روزنامه نگاران و هنرمندان انجام امور رفاهي و اجتماعي نويسندگان هنرمندان و روزنامه نگاران 150,000,000,000
58 مجمع ناشران انقلاب اسلامي انجام نشر و ترويج كتابخواني 750,000,000
59 مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 5,000,000,000
60 مركزاسناد انقلاب اسلامي انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,000,000,000
61 معاونت امور فرهنگي(حمايت از نشر كتاب و مطبوعات-تنخواه گردان-بن الكترونيك -سود و كارمزد بانكي) بابت كمك به خريدكتاب براي تقويت كتابخانه ها 921,368,000
62 معاونت مطبوعاتي(پرداخت به نشريات.روزنامه .هفته نامه .ماهنامه....سراسري) كمك به مطبوعات 39,139,000,000
63 مؤسسه اسراء انجام كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي 5,000,000,000
64 مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران انجام گسترش هنرهاي نمايشي 8,945,000,000
65 مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران انجام گسترش هنرهاي نمايشي 1,500,000,000
66 مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران انجام گسترش هنرهاي نمايشي 2,910,000,000
67 مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران انجام گسترش هنرهاي نمايشي 120,000,000
68 مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران انجام برگزاري جشنواره ها و همايش هاي نمايش 4,200,000,000
69 مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران بابت حمايت ازتوليد نمونه سازواجراي برنامه هاي تئاتر 150,000,000
70 مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,000,000,000
71 مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,000,000,000
72 مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري ديني دراستانها 5,000,000,000
73 مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) انجام فعاليت هاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها 10,000,000,000
74 مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب فعاليتهاي فرهنگي هنري در استانها 1,500,000,000
75 مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 600,000,000
76 مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني 2,000,000,000
77 مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب انجام حمايت از مركز نشر ميراث مكتوب و مجامع ادبي و فرهنگي 1,200,000,000
78 مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب انجام فعاليتهاي فرهنگي 600,000,000
79 مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب بابت حمايت از مراكزمؤسسات انجمنهاومجامع ادبي 1,000,000,000
80 مؤسسه پيام امام هادي عليه السلام انجام نشر وترويج كتابخواني 350,000,000
81 مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر انجام گسترش هنرهاي تجسمي 3,360,000,000
82 مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر انجام گسترش هنرهاي تجسمي 1,700,000,000
83 مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر انجام گسترش هنرهاي تجسمي 1,600,000,000
84 مؤسسه خانه كتاب انجام به فعاليت مصرف كنندگان كتاب در اقشار دانش آموز دانشجو و طلاب 2,000,000,000
85 مؤسسه خانه كتاب انجام نشر و ترويج كتابخواني 10,000,000,000
86 مؤسسه خانه كتاب انجام نشر و ترويج كتابخواني 8,500,000,000
87 مؤسسه خانه كتاب انجام نشروترويج كتابخواني 1,000,000,000
88 مؤسسه خانه كتاب انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري ،ديني استانها 1,200,000,000
89 مؤسسه خانه كتاب انجام نشرو ترويج كتابخواني 1,500,000,000
90 مؤسسه خانه كتاب انجام نشر و ترويج كتابخواني 3,500,000,000
91 مؤسسه خانه كتاب انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري ،ديني استانها 2,000,000,000
92 مؤسسه خانه كتاب انجام نشرو ترويج كتابخواني 1,500,000,000
93 مؤسسه خانه كتاب انجام حمايت از نشروترويج كتابخواني 5,000,000,000
94 مؤسسه خانه كتاب انجام امور فرهنگي 27,000,000,000
95 مؤسسه خانه كتاب انجام امور فرهنگي 10,000,000,000
96 مؤسسه خانه كتاب انجام فعاليتهاي فرهنگي 10,000,000,000
97 مؤسسه رهروان موعود صالح انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري ،ديني استانها 300,000,000
98 مؤسسه شهر كتاب انجام نشر وترويج كتابخواني 250,000,000
99 مؤسسه شهر كتاب انجام نشرو ترويج كتابخواني 100,000,000
100 مؤسسه غير دولتي انصار الانصار انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني دراستانها 2,000,000,000
101 مؤسسه فرهنگي اخلاق و تربيت نبوي قم انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 2,500,000,000
102 مؤسسه فرهنگي ترجمان وحي انجام فعاليت هاي فرهنگي ، هنري ديني استانها 2,000,000,000
103 مؤسسه فرهنگي رواق حكمت انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها 1,500,000,000
104 مؤسسه فرهنگي قران وعترت پيروان هادي انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم 9,000,000,000
105 مؤسسه فرهنگي قرآني بيت الاحزان ماهفرخان حضرت زهرا(س) انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم 4,000,000,000
106 مؤسسه فرهنگي كتاب شناسي بزرگ شيعه انجام برگزاري مراسم جشنواره ها و نشست ها هفته كتاب و مسابقات كتاب 1,000,000,000
107 مؤسسه فرهنگي كتاب شناسي بزرگ شيعه انجام فعاليتهاي فرهنگي 1,000,000,000
108 مؤسسه فرهنگي موضوع شناسي احكام فقهي انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري دراستانها 2,000,000,000
109 مؤسسه فرهنگي و هنري باران شهميرزاد انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني 300,000,000
110 مؤسسه فرهنگي و هنري شهدا عين خوش انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 250,000,000
111 مؤسسه فرهنگي و هنري همايش سازان باران توس انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 300,000,000
112 مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني شبستان نور انجم فعاليتهاي فرهنگي و هنري كانون هاي مساجد 36,000,000,000
113 مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني شبستان نور انجام جبران نوسانات درآمدي حج و زيارت 67,000,000,000
114 مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني شبستان نور انجام فعاليتهاي فرهنگي عبادي 43,000,000,000
115 مؤسسه فرهنگي وهنري آواي مهرآشنا انجام برگزاري جشنواره صنعت چاپ و نمايشگاههاي تخصصي 5,000,000,000
116 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام گسترش هنرهاي نمايشي 10,000,000,000
117 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام هنرهاي نمايشي 23,100,000,000
118 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام هنرهاي نمايشي 5,500,000,000
119 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام فعاليتهاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و توليد ساخت و اجراي برنامه هاي موسيقي صحنه اي و برگزاري نمايشگاه هها و همايشهاي هنرهاي تجسمي 90,000,000,000
120 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري در استانها 1,000,000,000
121 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام توليد نمونه سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمايشهاي صحنه اي 9,000,000,000
122 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام فعاليتهاي هنري 5,000,000,000
123 مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري 10,000,000,000
124 مؤسسه فرهنگي هنري آرمان گستران رايحه مهر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 1,000,000,000
125 مؤسسه فرهنگي هنري تك منظوره ايرانيان موفق ايساتيس انجام به مؤسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانها 200,000,000
126 مؤسسه فرهنگي هنري تك منظوره يادداشت نويزد انجام فعاليتهاي فرهنگي 1,000,000,000
127 مؤسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) انجام توسعه رسانه ها و فعالتهاي فرهنگي ديجيتال 12,000,000,000
128 مؤسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) انجام فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال 9,000,000,000
129 مؤسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) انجام فعاليتهاي رسانه اي 10,000,000,000
130 مؤسسه فرهنگي هنري خانه موسيقي بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري 1,800,000,000
131 مؤسسه فرهنگي هنري سفير همايش شرق بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي 150,000,000
132 مؤسسه فرهنگي هنري عتيق پارسه هاتف ساردو انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم 505,000,000
133 مؤسسه فرهنگي هنري عتيق پارسه هاتف ساردو انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري دراستانهاوبرنامه ريزي و نظارت برفعاليتهاي قرآن وعترت وفعاليتهاي نمايشي 1,946,000,000
134 مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام نشر وترويج كتابخواني 750,000,000
135 مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام ارتقاء فرهنگ عمومي 7,500,000,000
136 مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر انجام فعاليتهاي فرهنگي 1,000,000,000
137 مؤسسه فرهنگي هنري گفتگوي همكاري آسيا انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها 800,000,000
138 مؤسسه فرهنگي هنري مدرسه اسلامي هنر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 1,000,000,000
139 مؤسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر انجام فعاليت هاي فرهنگي،ديني استانها 5,000,000,000
140 مؤسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 10,000,000,000
141 مؤسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها 10,000,000,000
142 مؤسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر انجام فعاليتهاي هنري 10,000,000,000
143 مؤسسه مطبوعاتي نشر آوران انجام تبليغات واطلاع رساني و فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال 5,800,000,000
144 مؤسسه مطبوعاتي نشر آوران انجام ارتقاي مطبوعات 840,000,000
145 مؤسسه مطبوعاتي نشر آوران انجام ارتقاي مطبوعات 10,000,000,000
146 مؤسسه مطبوعاتي نشر آوران فعاليتهاي رسانه اي مطبوعاتي 7,700,000,000
147 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم 10,000,000,000
148 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام نشر و ترويج كتابخواني 10,000,000,000
149 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام نشر و ترويج كتابخواني 10,000,000,000
150 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام نشر و ترويج كتابخواني 10,000,000,000
151 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام نشرو ترويج كتابخواني 15,000,000,000
152 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام نشرو ترويج كتابخواني 1,500,000,000
153 مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران انجام نشرو ترويج كتابخواني 5,000,000,000
154 مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران انجام نشرو ترويج كتابخواني 15,000,000,000
155 مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران انجام نشر و ترويج كتابخواني 6,821,000,000
156 مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران انجام فعاليتهاي فرهنگي 10,000,000,000
157 مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران  كمك به خريد كتاب براي تقويت كتابخانها 30,000,000,000
158 مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران  كمك به فعاليتهاي فرهنگي 10,000,000,000
159 مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران  حمايت ازبرگزاري نمايشگاه 20,000,000,000
160 مؤسسه هنرمندان پيشكسوت انجام امور رفاهي واجتماعي نويسندگان هنرمندان و روزنامه نگاران 2,000,000,000
161 مؤسسه هنرمندان پيشكسوت انجام اموررفاهي و اجتماعي نويسندگان ، هنرمندان و روزنامه نگار 5,000,000,000
    جمع کل 1,305,627,368,000
       


 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا