« محمدعلی مکرمی» امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس تثب احوال کشور گفت: سوم دیماه سالروز تاسیس ثبت احوال کشور است که وظیفه آن مشخص کردن هویت و تابعیت افراد در کشور است و در استان یزد نیز در فروردین 1307 اولین شناسنامه به نام علی افشارزاده ایجاد شده است.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا