سومین نشست نقد رای قضایی با موضوع "تعارض صلاحیت قضایی بین دادگستری و هیات نظارت ثبت"

سومین نشست نقد رای در استان یزد برگزار شد
به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان یزد سومین نشست رای با موضوع تعارض صلاحیت قضایی بین دادگستری و هیئت نظارت ثبت در دعاوی ثبت برگزار گردید.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا