یزد فردا: مدیر امور آب و فاضلاب اردکان از راه اندازی فاز اول ایستگاه پمپاژ آب و مخزن هوایی اردکان خبر داد.

داود مخلصی گفت: برای راه اندازی ایستگاه های پمپاژ بر اساس برنامه زمانبندی، از همه ظرفیت‌های ممکن اجرایی و مالی به طور همزمان استفاده گردیده است.

مخلصی بیان کرد: با تغییرات اعمالی در زون بندی شبکه توزیع ،به مرور زمان توزیع مناسب آب در مناطق شهر اردکان صورت خواهد گرفت.

وی اظهارداشت:  این ایستگاه مجهز به ۴ پمپ با ظرفیت پمپاژ هر کدام ۳۰۰ مترمکعب در ساعت می باشد.

وی خاطرنشان کرد:  برای اجرای این پروژه تاکنون بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن ، اعتبار یک میلیارد تومان پیش بینی گردیده است.

وی افزود: تکمیل عملیات برقرسانی این پروژه از محل اعتبارات عمرانی ، در مرحله برگزاری مناقصه است که با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن انجام و در پاییز سال جاری امکان بهره برداری کامل از ظرفیت ایستگاه پمپاژ فراهم خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا