صبح امروز نشست مطبوعاتی هفته حمل و نقل(٢٠ الی ٢۶ آذرماه) با حضور عزیزی شهردار شهر جهانی و شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس از : مجید دهقانی زاده 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا