آیین اعطای نخستين شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ( براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی) صبح امروز با حضور دکتر طالبی استاندار یزد در محل ثبت احوال استان برگزار شد.

عکس از: مجید دهقانی زاده 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا