محموله ساختمانی یک تریلی در خیابان روی خودروهای پارک شده سقوط و آنها را له کرد. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا