قلی زاده "مسئولین ادارات زیربط و نماینده محترم و پرکار شهرستان طبس و آقای آخوندی وزیر محترم  که از همین جاده های طبس عبور کردید از شعار دادن کاری بر نمی آید!!!!!!!!با توجه به کشتارهای تصادفات اخیر شهرستان طبس در جاده ها  عمل لازم است!!!

نوشته ای از مجتبی خورشیدی/ آی آدم هایی که در کویر نشسته شاد و خندانید....

هر از گاهی که از این کویر گذر میکنی دلت میگرید نه از کویری بودن و ترک هایی که بر جان این دشت خورده است

از خونهایی که بر زمین ریخته شده و خونهایی که همچنان ریخته می شود.انگار تمامی ندارد و باید این اتفاق بیفتد.مصیبتهایی که خود می سازیم و خود در این مصیبت خون گریه میکنیم.هر روز باید تنمان بلرزد که اخ چه حیف شد از دست دادیم...

انگار این دشت و این سرزمین خون گریه کردن را با خود به دوش می کشد از شهریور 57 تا ....

هر روز یاد کسانی که در جاده ها جان دادن و همچنان جان می دهند وانگار تمامی ندارد این جان دادن ها....

نظاره کردن این جان دادن ها آخر عاقبت خوشی ندارد.... شاید هم دارد و ما نمی دانیم...

شهرستانی با طولانی ترین محور های مواصلاتی ولی دریغ از داشتن یک کیلومتر راه دو بانده

سخت است قبول کردن این حرف .سخت است

بس است دیگر جان گرفتن عزیزانمان.....خواهش میکنیم بس است.......

جای خالی عزیز از دست رفته را نه بیمه پر می کند نه مراسم هفتم و نه هیچ چیز دیگر...

اینان که جان می بازند در سایر ممالک سرمایه انسانی و اجتماعی نام دارند

در این شهر قدری بیندیشید ..قدری دلمان برای هم بسوزد...

پدری که با خانواده به سفری می رود ولی دست خالی به خانه بر میگردد دیگر دیوارهای خانه اش برایش حکم دیوار را ندارد....سفری که آرزو میکرد کاش به سرانجام می رسید....

راستش را بخواهید نه از دست من و نه از شمای خواننده کاری بر نمی آید . چون به قول معروف ما نه «عِده» داریم و نه «عُده» یعنی نه توان مالی اش را داریم و نه نیروی کاری اش را . از بخت بد ، آنها هم که« عِده و عُده» دارند مثل من و شما «درد» ندارند . مرد را دردی اگر باشد خوش است/ درد بی دردی علاجش آتش است. فقط می توانیم این سوگ هر روزه را به سخن بنشینیم .

فقط میگویم فکری به حال این جاده های بی انتها بکنید که برای دیگران انتها نباشد.بس است شعار و حرف زدن کمی هم به فکر عملی کردن شعارهایمان برآییم.

اگر شعار میدهیم و عملی کردن آن در توان نیست یاد بگیریم همانطور که شعار دادن را نیز یاد گرفته ایم.

باز هم میگویم بس است ... بس است ...جانی از عزیزی گرفتن بس است...


 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا